Vad är orientering?

Orientering är en fascinerande idrott, där man använder karta och kompass för att snabbt hitta vägen mellan olika kontrollpunkter i terrängen. Dessa punkter, kontroller, är i terrängen markerade med en orange-vit nylonskärm och på kartan med en röd eller lila cirkel.

Orientering är en tuff och hård elitidrott. Samtidigt är orientering en utmärkt familjeidrott. Det finns klasser för alla, från extrema elitlöpare till nybörjare och motionärer. Åldersindelningen sträcker sig från 10-årsklasser upp till 90-årsklasser.

Inom varje ålderskategori finns det banor med olika svårighetsgrad och längd. På de flesta tävlingar finns det dessutom ett antal öppna klasser, där vem som helst kan delta utan att behöva vara medlem i någon orienteringsförening. För att delta i en av tävlingsklasserna måste man vara medlem i någon av Sveriges cirka 600 orienteringsföreningar.

"Orientering är självvald väg i okänd mark,
tankens skärpa vid kroppslig möda,
snabba beslut under spännande tävling.

Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater,
ensam strid mot markernas hinder,
vilsam växlan mot vardagens ävlan.

Orientering skapar ett gladlynt och frimodigt släkte,
en härdad stam med längtan till äventyr och dust,
kärlek till naturen - källan för livslust och levnadskraft."


Mottot ovan skrevs ner på 1930-talet, men är lika giltigt idag.

Orientering bedrivs av alla ålderskategorier. På en vanlig tävlingsplats samsas deltagare i allt från inskolningsklasser för 7–8-åringar, till de äldsta veteranklasserna. Det är inte ovanligt med deltagare i 85-årsklassen.

På O-Ringen, världens största orienteringstävling, som pågår i fem tävlingsdagar och arrangeras någonstans i Sverige under juli varje år, finns det som regel till och med en 90-årsklass.

En vanlig orienteringstävling innehåller cirka 50 klasser. Dessa betecknas med ett H i början för herrklasser och ett D i början för damklasser. Därefter följer åldersklassen. På ungdoms- och juniorsidan anges äldsta ålder för respektive klass och för löpare från 35 år och uppåt lägsta tillåtna ålder som får tävla i klassen.

Elitklasser arrangeras för herr- och damseniorer, samt både äldre (19–20 år) och yngre (17-18 år) juniorer.

För ungdomar finns det utvecklingsklasser, medan det för juniorer och äldre finns både motions- och nybörjarklasser. Dessutom finns det alltid ett antal öppna klasser av varierande svårighetsgrad och längd, där alla kan delta, oavsett ålder och kön.

Banlängden varierar naturligtvis i förhållande till ålder. Även den tekniska svårighetsnivån varierar mellan klasserna.