Kartor

Kartan är kärnan i orienteringsrörelsen och det verktyg som i mångt och mycket definierar vår idrott! På denna sida återfinns information om kartrelaterade frågor.

Hej!

Jag har av VOF styrelse utsetts till kartansvarig inom VOF. Jag vill med detta brev informera er om det och vilken jag är. De flesta av er som är kartansvarig ute i sin klubb känner redan till mig. Men det finns säkert de som inte vet vem jag är.

Jag heter Jonny Noreklint och innan jag gifte mig 2018 (änkeman 2015) hade jag efternamnet Jonsson. Jag är född 1951 och har

varit medlem i OK Tyr allt sedan födseln – mina föräldrar var medlemmar i OK Tyr och betalade familjekort. Jag kom alltså i kontakt med orienteringssporten redan tidigt.

Varför har jag ett intresse för kartor? Jo, som junior irriterades jag över att jag bommade så mycket och tänkte då, om jag lär mig rita kartor, blir jag då inte en bättre teknisk orienterare? Så jag började rita kartor, och se, jag blev verkligen bättre på OL-tekniken.

1969 gick jag en kartritningskurs i VOF regi – Leif Nyman OK Mangen var då kartansvarig i VOF och ledde kursen. 1975 ritade jag min första egenritade karta (Kronoparken) åt OK Tyr, och på den vägen är det. Sedan 1975 har jag ritat minst en karta per år, och jag har deltagit i ett flertal kurser/kartforum som SOFT arrangerat. Jag har också varit engagerad inom SOFT och då hjälpt till att utbilda kartkontrollanter på nationell nivå. Hösten 2019 blev jag färdig med min sista egenritade karta och har nu gått i pension från kartritande. Har dock lovat att – om efterfrågan finns – hjälpa till med revidering av kartor, samt att rita kartor med liten areal. Jag har sedan tidigt 1990-tal varit medlem i VOF kartgrupp, en grupp som inte längre finns, tyvärr. Inom VOF har jag ansvarat för utbildning av klubbar och deras egenkontroll av beställda kartor. Jag har även hållit i kurser för blivande banläggare. Även kartritning och renritning i OCAD har jag hållit kurser i. På kartkontrollsidan har jag gjort kartkontroll på bland annat SM-kartor på uppdrag av SOFT.

Vad vill jag då som kartansvarig inom VOF? Jag vill bidra till hög kvalitet på kartor och det effektivaste sättet att nå dit, tror jag, är kunskap. Kunskap får man genom utbildning och erfarenhet. Jag har haft utbildning i kartkontroll med klubbar inom VOF på nya skogsnormen, men ambitionen är att alla klubbar i Värmland ska ha en eller flera som genomgått utbildningen. Utöver kartkontroll, som är ett led i att få hög standard på kartor, kommer jag även att genomföra kartpromenader. Även andra kurser är jag beredd att organisera om önskemål finns ute i klubbarna. En sådan kurs skulle kunna bestå i att rita skogskartor, att rita sprintkartor, att rita skolgårdskartor, att rita MTBO kartor, eller att rita PreO kartor.

Just nu håller jag på att uppdatera PM för kartritning i Värmland – 2023 års utgåva. Det PM:et som nu finns, gäller tills vidare i tillämpliga delar, tills nytt PM kommit ut.

Samtliga kartor som produceras – nyritning eller revidering – inom VOF verksamhetsområde ska:

  1. Anmälas till VOF innan arbetet med kartan påbörjas.
  2. Tilldelas ett S-nummer – beställs hos mig.
  3. Genomgå en terrängkontroll, bland annat så att kartan följer kartnormen, men också för att hjälpa kartritaren, klubben och löparna – detta görs av klubben (enligt beslut vid VOF årsmöte 2016). Klubben fyller i kontrollrapporten som SOFT tagit fram och sänder den till VOF.
  4. Genomgå en teknisk kontroll så att kartan följer kartnormen, men också för att hjälpa kartritaren, klubben och löparna – görs tillsvidare av mig och gäller alla kartor som tävling ska arrangeras på. Den tekniska kontrollen redovisas i samma rapportmall som klubben redovisar sin terrängkontroll i.
  5. Tilldelas ett godkännande märke – fås av mig efter att kartan godkänts. Klubben godkänner kartan i terrängen och jag godkänner kartan tekniskt. Godkännandet dokumenteras genom den rapportmall som SOFT tagit fram.

Ovan gäller i allt väsentligt även sprintkartor, PreO-kartor, MTBO-kartor och SkidO-kartor.

Min ambition är också att ha en träff med de som ritar kartor i Värmland, och de är i dagsläget nio stycken – som jag känner till. En träff med klubbarnas kartansvarig är också planerat.

Sedan kom pandemin och ställde till det i mina planer. Men nu är pandemin så gott som över och tankar och idéer kommer nu att genomföras, några är redan under genomförande.

Väl mött

Jonny Noreklint

jonny.noreklint@gmail.com

070-685 22 20