Allemansrätten

Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Aktiviteter

Det finns vissa saker du behöver tänka på beroende på vad du vill göra. När du till exempel vill cykla, tälta, elda, klättra eller plocka blommor.

Tid på året

Under vissa tider på året måste vi ta särskilda hänsyn. Det kan handla om vara extra försiktig för att skydda de vilda djuren, däggdjur och fåglar, när de får sina ungar. 

Platser

Vissa aktiviteter som man får göra enligt allemansrätten kan under vissa tider på året påverka känsliga marker extra mycket. För vissa områden kan det också finnas särskilda regler.