Rikslägret

Svenska Orienteringsförbundet arrangerar två riksläger per år, ett på sommaren och ett på vintern. Alla ungdomar i åldrarna 13-16 år är välkomna att deltaga.

VOF ungdomskommitté ordnar gemensam resa till Rikslägret 25-30 juni i Idre Fjäll och vi delar på ledaransvaret för ungdomar. Vi vill ha in din anmälan senast 3 maj för att säkerställa att vi har tillräckligt antal ledare.

Ledares lägerkostnad fördelas mellan deltagande klubbar utifrån antal ungdomar.

För planering av resa vill vi också veta om du tänker delta i tävlingar i Sälen 3+3 efter rikslägret.
Anmälan gemensam resa senast 3 maj på Eventor: https://eventor.orientering.se/Activities?organisationId=21 

OBS! Detta gäller inte som anmälan till själva rikslägret. Anmälan till rikslägret ska sker senast 10 maj här  https://eventor.orientering.se/Activities/Show/17515 ange "bo med Värmland"