Styrelsen

Värmlands Orienteringsförbund (VOF) är ett av 23 distriktsförbund inom svensk orientering. VOF organiserar och planerar den verksamhet som Värmlands orienteringsklubbar har beslutat vid årsmötet varje år.

Styrelsen är ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt gällande stadgar och att Värmlands Orienteringsförbunds lång- och kortsiktiga verksamhet bedrivs i enlighet med fattade årsmötesbeslut. Den leder och samordnar kommittéernas och kansliets arbete, enligt vad som framgår av den årliga verksamhetsplanen. Den fördelar inom sig kommittéer och arbetsgrupper, uppdrag och arbetsuppgifter i linje med verksamhetens krav.

Tillsammans är vi starka


Vi skapar Värmlandskänslan genom att vi tillsammans:

 • Har gemensamma aktiviteter för ungdomar och vuxna.
 • Ska arbeta för ett jämställt orienteringsvärmland.
 • Ska samverka med Värmlandsidrotten när vi arbetar med utbildning och utveckling.
 • Ska bidra till ett hälsosamt Värmland genom att sprida och marknadsföra Naturpasset inklusive ”Hitta ut”.

Föreningarna

 • Män och kvinnor ska ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka.
 • Ökar antalet LOK-stödssammankomster.
 • Står bakom Idrotten vill. Träning och tävling bedrivs utifrån individens villkor.
 • Ska bli fler orienterare.
 • Ska visa upp Värmland genom att arrangera värdetävlingar.

Kommunikation

 • Är aktiva på hemsida, Facebook och Instagram.
 • Är en öppen och tillgänglig organisation.

Ledarutveckling

 • Genomför utbildningar av olika slag (förenings-, distrikts-, RF-SISU Värmland- och SOFT-utbildningar).
 • Öka antalet studietimmar tillsammans med RF-SISU Värmland.

Övriga mål

 • Ser till att vi utvecklar våra fyra grenar inom Orienteringen; Orienteringslöpning, Skidorientering, Mountainbikeorientering och Precisionsorientering. 

VÄRMLANDS OF STYRELSE

Distriktsordförande

Håkan Ahlqvist

Vice Distriksordförande

Britt-Marie Lundkvist

kassör

Ylva Ekberg

Tävlingskommitténs representant i styrelsen

Håkan Lindberg

Ungdomsledare

Johanna Forslund

TVO-Elit

Christer Skoog

MtbO ansvarig

Anders Johansson

Utbildningsansvarig

Sandra Boman

Naturpass-, Hittaut-, Motionsansvarig

Jenny Gullqvist