Tävlings-kommittén

Sankmark
Tävlingskommittén - inklusive kart/markfrågor
Publiktävling VM Norge

Länkar till underrubriker Tävlingskommittén

Målsättning
• arbeta för att öka antalet deltagare i distriktets arrangemang
• arbeta för att klubbarnas tävlingsarrangemang kvalitetssäkras
• arbeta för att samtliga banläggare har banläggarkort
• arbeta för att värdetävlingar arrangeras i Värmland
• arbeta för att fler klubbar arrangerar tävlingar inom alla grenar
• bibehålla god kvalité på kartor i Värmland

Verksamhet
• ansvara för tävlingsfrågor
• uppdatera PM för tävlingsarrangörer och PM för kartproduktion
• utse tävlingskontrollanter och vara behjälplig vid val av bankontrollanter
• uppdatera långtidsplan för DM
• uppdatera långtidsplan och regler för Värmlandsserien
• att vara arrangörer av nationella tävlingar behjälpliga att utse jury
• upprätta tävlingsprogram för 2025
• handläggning av banläggarkort
• sammanställa deltagarstatistiken från tävlingar
• planerar för en kartträff inom distriktet
• svara för digital kartkontroll av nya kartor
• administrera nya kartor och ge S-nummer
• arkivering av kartor
• sammanställning av det gångna årets kartproduktion

Utbildning
• att utbilda klubbarna i egen fältkontroll av kartor om det efterfrågas
• uppmuntra att utbildning i banläggning i cirkelform startas i klubbarna
• anordna den årliga Banläggarträffen

Konferenser
• delta i av SOFT anordnade centrala konferenser och utbildning
• delta i regionträffar

Information och IT teknik
• vara klubbarna behjälplig med support för tävlingsadministrations program
• Förse VOF:s hemsida med aktuell information

TÄVLINGSKOMMITTÉN

representant i styrelsen

Håkan Lindberg

Ansvarig Tävlingskommittén

Sören Johansson

Kartansvarig

Jonny Noreklint

Ann-Sofie Hultsved

Per Martin Svärd

Magnus Nordström

Ansvarig Skid-O

Marie Lindblad