Skogsflickorna

Logga Skogsflickorna
Värmlands Skogsflickor är en ideell förening som lyder under Sveriges Skogsflickor.
Start stafett Allting i Rättvik

Värmlands Skogsflickor

Rådet i Värmlands Skogsflickor består av:

Kristin Johansson, talhuldra

Christina Gabrielsson, skrivhuldra

Maria Dåverhög, penninghuldra

Emilia Carlman, rättare

Kristina Axelsson Löfwenholm, rättare


Ändamålet är att:
-verka för god social gemenskap bland orienteringsrörelsens kvinnor,
-genom möten och andra aktiviteter stimulera äldre flickor att vara verksamma inom orienteringsidrotten även om de inte längre utövar tävlingsidrott,
-stödja yngre flickors träning och tävling i orientering,
-befrämja och stödja kvinnors ledarskap i allmänhet och inom orienteringssporten i synnerhet.

Verksamheten bedrivs genom att ordna möten med sociala aktiviteter, uppmuntringspris till yngre, aktiva flickor utges liksom att man arbetar på att synliggöra och stödja kvinnlig idrott och kvinnligt ledarskap.

E-post till Värmlands Skogsflickor: skogsflickornavarmland@gmail.com

Skogsflickornas Minnesfond

Skogsflickornas Minnesfond kondolerar vid begravningar. Med de medel som flyter in stöder fonden värmländs orientering i form av ledarstipendier och pris till bästa D18 och D20 varje år.

Skogsflickornas klubb administrerar och genom följande kontaktpersoner ordnas kondoleanser:

Catarina Högkvist, Karlstad
Marianne Gerborn, Årjäng