Vår värmländska historia

Orienteringen började bedrivas tävlingsmässigt i Värmland på 1920-talet. Första DM-tävlingen arrangerades 1924.

Administrativt skötte till en början Värmlands Idrottsförbund de orienteringsärenden som förekom. 1936 fick orienteringen speciell ombudsman, Erik Farup från Karlstad. Två år senare, samma år som Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) bildades, beslutade VIF tillsätta en orienteringssektion, som leddes av Ture Björkman, Karlstad. Kravet på bildandet av Värmlands Orienteringsförbund blev allt starkare, och detta har funnits sedan 1 januari 1955. Förste ordföranden blev Nils Andersson, Skattkärr.

Administrativt leddes från detta år VOF av en styrelse, där så småningom benämningar som "Orienteringsombudsman" (OO), "Bankonsulent" (BK) med flera återfanns. Det dröjde till 1969 innan Värmlands OF försåg sig med elitkommitté, och in på 1970 startades den organisation, som finns till och med idag, med olika kommittégrupperingar.

1980 anställde Värmlands OF sin första tjänsteman: Sven-Åke Lööv, Kil blev konsulent. En heltidstjänst, som så småningom kom att bantas till den 50-procentare den är idag.

Den från början elva personer stora VOF-styrelsen bantades 1958 till en septett. Antalet styrelseledamöter har sedan växlat, från att ha varit elva stycken till dagens nio. Där de förekommande kommittéerna är företrädda, mestadels via sina ordföranden.

På 1960-talet fanns drygt 70 föreningar anslutna, en summa som halverats sedan bland annat företrädesvis skolföreningar inte längre finns med i vårt klubbregister. Det fanns tävlingsår på 1960-talet med 20.000/år startande i värmländska arrangemang mot 90-talets 11.000-12.000/år. Nu på 2020-talet är antal startande nere i runt 6000-7000/år.