Gemensamma resor

Team Värmland Orientering (TVO) ordnar gemensamma tävlingsresor och träningar för alla äldre ungdom, juniorer och yngre seniorer i Värmland. TVO vill utveckla Vi-känslan i Värmland och öka antalet startande juniorer och seniorer vid värdetävlingar i övriga Sverige.
Aktiviteter 2024

Tävlingsresor

Aktivitet

Kostnad

Intäkt

Swedish League FK Göingarna

20tkr boende och resa

20 tkr SKK

Sprint SM Västerås

15 tkr boende och resa

15 tkr VOF

Swedish League Stora-Tuna

15 tkr boende och resa

15 tkr VOF

Värmlandslägret

5 tkr Lunch/kartor

5 tkr VOF

 TVO hanterar delar av kostnader för resor medan rättvis fördelning sker mellan klubbarna utefter hur många deltagare de haft med på resan.