Styrelsens arbetsplan

Styrelsens arbetsplan 2023-2024

Datum möten 2023

Plats

Ansvarig fika

Övrigt

30 mars

Idrottens Hus

-

Div bilagor, Utbildningshelgen

15 maj

Teamsmöte

DM utbildningshelgen

15 juni

Åsunda

Monika

O-Gala, utbildningshelg, ordförandeträff, 

30 augusti

Idrottens Hus

Britt-Marie

Utbildningshelg, O-Gala, SOFT ordförandeträff 

27 september

Teamsmöte

-

Planering VP/ÅB Budget, Utbildningshelgen, O-Gala, nominering 

november

Teamsmöte

-

 Nominering O-Gala

6 december 

 

Alla 

Julknyt/VP/ÅB/Budget

 

 

 

 

 

Möten datum 2024

Plats

Ansvarig fika

 januari

Idrottens Hus

 

-

-

Övriga möten där hela eller delar av VOF's styrelse ska vara representerad

Datum

Aktivitet

Plats

Representanter

2023-04-19 RF-SISU Värmlands Distriktsidrottsstämma Skoghalls Folkets Hus

Britt-Marie, Sandra

2023-06-01 RF-SISU Värmland SDF-träff Clarion Collection hotell

Jenny G

2023-11 SOFT's Ordförandeträff ? Håkan A
25-26/11 Utbildningshelg/O-Gala Selma Spa Sunne

Alla