Styrelsens arbetsplan

Styrelsens arbetsplan 2024-2025

Datum/tid möten 2024

Plats

Ansvarig fika

Övrigt

19 mars, kl. 18:00

Idrottens Hus

Monika

Konstituerande, Div. bilagor, Arbetsgrupp utbildningshelg/O-Gala 

14 maj, kl. 19:30

Teamsmöte

Div. bilagor, DM-prisutdelning mm

5 juni, kl. 17:30

Åsunda

Monika

O-Gala, utbildningshelg, Föreningsträffar 

28 augusti, kl. 17:30

Idrottens Hus

Britt-Marie

Utbildningshelg, O-Gala, SOFT ordförandeträff 

 

 

 

 

 

Möten datum 2025

Plats

Ansvarig fika

 januari

Idrottens Hus

 

-

-

Övriga möten där hela eller delar av VOF's styrelse ska vara representerad

Datum

Aktivitet

Plats

Representanter

2024-04-16 RF-SISU Värmlands Distriktsidrottsstämma Skoghalls Folkets Hus

Monika, Sandra

2024-05-30 RF-SISU Värmland SDF-träff Scandic Winn Johanna, Monika, Sandra el. B-M
2024-11-16-17 SOFT's Ordförandeträff Sollentuna
2024-11-23-24 Utbildningshelg/O-Gala Kristinehamn

Alla