Svensk Orientering logotyp
02.09.2019

Förtydligande av förfarandet vid protester

Orientering
Så här i DM-tider kommer här en förklaring av förfarandet vid protester vid orienteringstävlingar.

Om en löpare eller ledare inte är nöjd med något ska denna protestera till tävlingsledningen. Tävlingsledningen fattar sedan beslut i frågan. Beslutet ska snarast meddelas till den som klagat.

Denne kan då välja att vara nöjd med beslutet eller förklara sig missnöjd med beslutet.

Om hen är missnöjd med beslutet kallas tävlingsjuryn in, som får titta på ärendet och ta ett slutgiltigt beslut.


 

Utdrag ur tävlingsregler och ansvisningar

"4.18. Tävlingsjury
Tävlingsjuryns uppgifter
4.18.1 För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1 och 2 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. Inom en tävlingsjury fattas majoritetsbeslut.

4.18.2 Vid anmälan om regelöverträdelse enligt 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut.
Kommentar: Eftersom tävlingsledningens beslut med anledning av en anmälan om regelöverträdelse kan komma att bli föremål för protest, är det viktigt att juryn kan stå fri och obunden vid sin behandling av protesten.

Tävlingsjuryns sammansättning
4.18.3 Jury ska bestå av minst tre personer. Vid tävling på nivå 1 ska juryn bestå av personer från tre icke arrangerande distrikt. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från minst två icke arrangerande föreningar. Juryns sammansättning ska framgå av tävlings-PM eller kompletterande PM. Om en jurymedlem förklarar sig partisk eller är oförmögen att fullgöra sin uppgift ska en ersättare utses.

4.18.4 SOFT tillsätter jury vid tävlingar arrangerade på uppdrag av SOFT. OF tillsätter jury vid övriga tävlingar."

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter