Svensk Orientering logotyp
10.03.2022

Håkan Ahlqvist ny distriktsordförande

Orientering
Värmlands OF hade sitt 67:e årsmöte på onsdagskvällen. Håkan Ahlqvist, OK Tyr valdes till ny distriktsordförande efter Christina Gabrielsson, OK Mangen som haft ordföranderollen i tre år.

13 klubbar av 28 möjliga var närvarande med ombud på det digitala årsmötet. Till ordförande för mötet valdes Örjan Beckius, OK Tyr. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Distriktsordförande Christina Gabrielsson kommenterade året som gått med följande ord:

  • Året har varit speciellt och påverkats av Coronapandemin när det gäller verksamhet och ekonomi.
  • Trots pandemin har alla kommittéer haft mycket verksamhet, t ex kunde alla DM-tävlingar genomföras.
  • Det är positivt, att trots Corona, har det genomförts mycket motionsaktiviteter med rekordmånga deltagare på Naturpassen och Hittaut.
  • Det är synd om våra ungdomar som gått miste om många roliga arrangemang men Ungdomskommittén har varit påhittiga och erbjudit alternativa träningsdagar i stället för läger med mer. Härligt att vi har så många engagerade ledare i Värmland.
  • Utbildningshelgen kunde genomföras 20–21 november med hela 105 deltagare. Fantastiskt intresse och otroligt roligt med så många samlade på Selma Spa.
  • Positivt att vi blivit fler medlemmar i Värmland även 2021.
  • Vi är tacksamma för att Ordförandeträffen kunde genomföras hösten 2021.
  • TACK till Skogskarlarna, Skogsflickorna för deras bidrag till ungdomar och juniorer och stort tack även till RF-SISU Värmland och Svenska Orienteringsförbundet som stöttar oss på olika vis.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Årsmötet beslutade enhälligt, på valberedningens förslag nyval av Håkan Ahlqvist som tillträder som ny distriktsordförande.
Christina Gabrielsson avtackades efter tre år som VOF’s distriktsordförande men Christina blir kvar i styrelsen som dess kassör i stället. Anders Pelander har tidigare avgått ur styrelsen och ersätts med Johanna Forslund, Kristinehamns OK som tar rollen som Ungdomsansvarig.

Per Pettersson, OK Djerf har i många år haft funktionen som en av två revisorer. Han tackar nu för sig och Lars Nordström, Kils OK går in som ny revisor tillsammans med Kenneth Berglund, Kils OK.

Styrelsen är nu fulltalig och ser ut enligt följande 2022:
Håkan Ahlqvist, OK Tyr (nyval - ordförande)
Christina Gabrielsson, OK Mangen (nyval - kassör)
Britt-Marie Lundqvist, Kils OK (vice ordförande)
Håkan Lindberg, OK Djerf (tävling)
Marianne Gerborn, Årjängs OK (Motion/Naturpass/Hittaut)
Lars-Ola Westerlund, Deje SF (MTB-O)
Johanna Forslund, OK Djerf (nyval fyllnadsval 1 år - Ungdom)
Johanna Kindlund, OK Tyr (Elit/TVO)
Sandra Boman, Deje SF (Utbildning)

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter