Svensk Orientering logotyp
22.06.2020

Info från SOFT

Orientering
SOFT har haft Internetmöte med distriktens tävlingsansvariga.

Riktlinjer för arrangemang i Västmanland

På mötet i förra veckan nämnde Åke Larsson, tävlingsansvarig i Västmanland, att riktlinjer för tävlingsarrangemang i Västmanland var på gång. Dessa finns nu utlagda på Västmanlands OF:s hemsida. Hoppas dessa kan ge inspiration och råd för arrangemang i övriga distrikt. Sprid gärna till era arrangörer!

70-åringar och äldre på veteranorienteringar

Vi lovade att återkomma med information om deltagande på s k veteranorienteringar för personer som är 70 år och äldre.

I samband med fredagens publicering av nyheten om inställda SM-tävlingar kompletterade vi sidan om corona och orientering med följande:

Vilka kan tävla?

Från och med den 14 juni är det tillåtet med tävlingsidrott i alla åldrar. Dock kvarstår Folkhälsomyndighetens rekommendation till medborgare som är 70 år eller äldre; att de begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under den rådande pandemin. SOFT rekommenderar därför fortsatt arrangörer att låta klasser D/H70 och uppåt utgå vid sina tävlingar. På samma sätt vill SOFT avråda personer över 70 år att delta vid så kallade veteranorienteringar. 

Givet FHM:s rekommendationer avråder alltså SOFT personer som är 70 år och äldre att delta. Det är dock inget som hindrar någon från att delta, det sker som med allt utövande av orientering på egen risk. Arrangören kan i sin tur också avråda personer över 70 år att delta, men det ska inte vara upp till arrangören att kontrollera utan vill någon över 70 år delta så är det upp till var och en.

Ett sätt som arrangör att erbjuda även personer över 70 år en coronasäker aktivitet är att förlänga startdjupet utöver det normala. Se till exempel Luffarligan i Stockholm som gjort om den traditionella veteranorienteringen och istället ordnar 70-plusligan för sina äldre med ett, med god marginal, coronasäkert startdjup på en hel vecka.

 Senast nytt om Eventor

 Det presenterades ju flera nyheter i Eventor i förra veckan. En sak som inte fanns på plats var möjligheten att i samband med anmälan i öppna klasser kunna ange att inte vilja ha sin tid med i resultatlistan. Stödet är nu färdigutvecklat och efter lyckad testning är det på väg ut i produktion. Alla öppna klasser får automatiskt parametern satt från början, men arrangören kan ändra parametern för alla klasser utifrån behov (dock ej tillåtet i tävlingsklass som regelverket är skrivet nu). Håll koll på nyheterna i Eventor så skriver vi där när det finns på plats.

Vi har också på gång att kunna sätta begränsning på antal deltagare per tävling och om möjligt även på klass. Vi hoppades kunna släppa det redan förra veckan, men insåg snabbt att anmälan kan göras på många olika sätt och att det också blir komplicerat med flerdagars och stafetter. Jobbet går vidare så får vi se om det kan bli verklighet före semestern.

Niklas Wrane

Arrangemangsutveckling (tävlingsfrågor, regler, kartor, IT och ranking)
Svenska Orienteringsförbundet
niklas.wrane@orientering.se

+46 706 70 81 05

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter