Svensk Orientering logotyp
05.02.2014

Kallelse och anmälan till VOF's Årsmöte 19/2

Orientering
Välkomna på VOF's Årsmöte, onsdagen den 19/2 klockan 19.00 i Nyeds skola, Molkom.

Här kan kan du läsa Kallelsen

Länk till anmälan

Varje förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet har rätt att sända två ombud, varav ett ombud har rösträtt. Ombud får företräda endast en förening.

Årsberättelse 2013 och förslag till Verksamhetsplan för 2014 med budget kommer att via e-post skickas ut till samtliga föreningar med flera, senast två veckor före mötet (VOF’s stadgar §9). Medtag handlingarna till Årsmötet!

Motioner till VOF’s Årsmöte skall vara VOF tillhanda senast 22/1 (VOF stadgar §10)!

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter