Svensk Orientering logotyp
21.02.2018

Kallelse och handlingar till VOF's Årsmöte

Orientering
Kallelse och handlingar till VOF's Årsmöte den 7 mars 2018 i Kil

Här kan du ta del av Årsmöteshandlingarna:

- Övriga handlingar - Uppdaterad 180227 med Revisionsberättelsen
- Årsberättelsen (ÅB) 2017 med bilaga 1-9
- Resultat 2017, bilaga 10 (ÅB)
- Förslag till Verksamhetsplan 2018

Varje förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet har rätt att sända två ombud, varav ett ombud har rösträtt. Ombud får företräda endast en förening.

Årsberättelse 2017 och förslag till Verksamhetsplan för 2018 med budget kommer att via e-post skickas ut till samtliga föreningar med flera, senast två veckor före mötet (VOF’s stadgar §9). Medtag handlingarna till Årsmötet!

Motioner till VOF’s Årsmöte skall vara VOF tillhanda senast 30/1 (VOF stadgar §10)!

Mötet inleds med kamratmåltid och utdelning av vandringspriser med mer, se bilaga i Kallelsen. Personlig inbjudan till pristagarna kommer att skickas ut i januari.

Anmälan till Årsmötet sker via formulärlänk eller via e-post: monika.wikstrom@varmland.rf.se (Ange vem som har rösträtt).

Anmälan ska vara VOF tillhanda senast 28/2 2018.

 

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter