Svensk Orientering logotyp
14.01.2021

Kallelse till VOF's 66:e årsmöte

Orientering
Värmlands Orienteringsförbunds styrelse kallar till det 66’e årsmötet. Denna gång blir det ett digitalt möte på grund av Covid-19 pandemin.

Vi återkommer med mer detaljer kring hur det digitala mötet kommer att gå till!

Här kan du läsa hela kallelsen!

Varje förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet har rätt att delta med två ombud, varav ett ombud har rösträtt. Ombud får företräda endast en förening.

Årsberättelse 2020 och förslag till Verksamhetsplan för 2021 med budget kommer att via e-post skickas ut till samtliga föreningar med flera, senast två veckor före mötet
(VOF’s stadgar §9). Ha handlingarna till hands vid Årsmötet!

Motioner till VOF’s Årsmöte skall vara VOF tillhanda senast 10/2 (VOF stadgar §10)!

Anmälan till Årsmötet senast onsdag 3/3 sker via formulär: https://forms.gle/kgRipnNXk8q2zGdR7

eller via e-post: monika.wikstrom@ihvarmland.se  (Ange vem som har rösträtt).

Välkommen med er anmälan!

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter