Svensk Orientering logotyp
14.12.2016

Kallelse till VOFs Årsmöte

Orientering
Värmlands Orienteringsförbund kallar till sitt 62:a årsmöte, kl. 19.00, onsdagen den 22 februari 2017 i Nyeds Skola, Molkom.

Varje förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet har rätt att sända två ombud, varav ett ombud har rösträtt. Ombud får företräda endast en förening.

Årsberättelse 2016 och förslag till Verksamhetsplan för 2017 med budget kommer att via e-post skickas ut till samtliga föreningar med flera, senast två veckor före mötet (VOF’s stadgar §9). Medtag handlingarna till Årsmötet!

Motioner till VOF’s Årsmöte skall vara VOF tillhanda senast 24/1 (VOF stadgar §10)!

Anmälan till Årsmötet sker via formulärlänk eller via e-post:
monika.wikstrom@varmland.rf.se (Ange vem som har rösträtt).

Anmälan ska vara VOF tillhanda senast 15/2 2017.

Kallelsen till VOFs Årsmöte kan du läsa här!

 

 

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter