Svensk Orientering logotyp
10.03.2014

Linda Take ny styrelseordförande för O-Ringen Värmland 2017

Orientering
I måndags, den 24/3, hade alliansföreningen O-Ringen Värmland 2017 sitt första årsmöte.

När O-Ringen Värmland 2017 i måndags hade kallat till sitt första årsmöte var hela 18 av 22 föreningar representerade.

Till ny styrelseordförande efter avgående Tom Hollowell valdes Linda Take, OK Tyr.
Övriga styrelsen består av:
Elisabeth Gustavsson, Lesjöfors SK (vald på ett år)
Andreas Blomgren, OK Hierne (vald på ett år)
Bengt Gruvberger, OK Djerf (vald på ett år)
Hans Kringstad, Säffle OK (vald på ett år)

Runo Johansson, Kristinehamns OK (vald på två år)
Anna Eriksson, OK Älgen (vald på två år)
Kjell Johansson, Skattkärrs IF (vald på två år)
Fredrik Karlsson, OK Jösse (vald på två år)

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra skrivelsen i två paragrafer i stadgarna. Ändringarna gäller för §2 samt §21 och följer här nedan.


Nuvarande skrivelse
§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som har till ändamål att stödja, främja och
utveckla orienteringssporten inom distriktet Värmland, genom att organisera och
genomföra O-Ringen, Världens största orienteringsäventyr, år 2017.


Förslag till ny skrivelse:
§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som har till ändamål att stödja, främja och
utveckla orienteringssporten inom distriktet Värmland, genom att medverka vid och stödja genomförandet av O-Ringen, Världens största orienteringsäventyr, år 2017.


Nuvarande skrivelse:
§ 21 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Avgår ledamot före mandatperiodens
utgång väljs ersättare vid nästföljande årsmöte.


Förslag till ny skrivelse:
§ 21 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 6-8 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång väljs ersättare vid nästföljande årsmöte.

 

Årsmötet biföll även styrelsens förslag om medlemsföreningarnas årsavgifter.

 

Kallelse/dagordning

Stadgar

RELATERADE NYHETER

svenska fjällen
Gemensam resa till Rikslägret sommar 2024
Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Fler nyheter