Svensk Orientering logotyp
28.04.2016

Nya kartkontrollbestämmelser från 20160701

Orientering
Kartkommittén har tillsammans med klubbarna bestämt nya rutiner när det gäller kartkontroll i Värmland

Kartkontroll av kartor i nivå 2 och 3 genomförs av klubbens/klubbarnas utbildade klubbkartkontrollanter. När sådana saknas går VOF:s kontrollanter in och gör kartkontrollen.

Kartor i nivå 4 kommer från 2016-07-01 EJ att registreras. Detta innebär att fr.o.m. 2016-07-01 likställs S-nummer med att kartan är godkänd för tävlingar i nivå 2 och 3.

Förklaring av förändrad nivåindelning:

Nivå 1: Större mästerskapstävlingar och motsvarande

Nivå 2: DM och Nationella tävlingar

Nivå 3: Distriktstävlingar

Nivå 4: Närtävlingar/motionstävlingar

Kartkontrollen bör omfatta:

- Tillsyn att kartprojektet bedrivs i enlighet med kartnormen

- Kontroll av rekognoseringen

- Kontroll av digitaliseringen

Kartkontrollrapport (finns på VOF:s hemsida) samt kartfilen i OCAD-format skall sändas till VOF vof.kartkontroll@gmail.com  som kontrollerar kartfilen digitalt.

Om det finns frågetecken så åker VOF:s kartkontrollant ut och gör en kontroll tillsammans med kartritare eller någon av klubbens kontrollanter.

Efter VOF:s godkännande så tilldelas kartan ett S-nummer och klubben får åsätta kartan SOFT:s godkännandemärke (gäller fr.o.m. 2016-07-01).

Utbildning av klubbkartkontrollanter görs av Jonny Jonsson (efter beställning) jonny.jonsson@bredband2.com.

Utbildningen genomförs i nedan angivna områden. Utbildningen består av två delar, 2 timmar teori samt 2 timmar praktik. Respektive utbildningsgrupp/klubb ordnar lokal och lämplig karta. Kartan sänds i OCAD-format till Jonny Jonsson.

Deltagarkostnad 50 kronor per deltagare. Deltagarkostnaderna faktureras av VOF.

Utbildningsgrupper; utbildningen genomförs i nedanstående grupper eller klubbvis, beroende på deltagarantal (minst 5 och högst 20 deltagare).

Norra

Kroppa IF, IK Viking OK, Filipstads OK, Lesjöfors SK, OK Fryksdalen, Lysviks IF, OK Grane

Kontaktpersoner: Lars Bergqvist, bergqvistlars@telia.com; PM Svärd, pm.svard@telia.com.

Västra

Åmotfors OK, OK Jösse, OK Hierne, Årjängs OK, OK Mangen

Kontaktperson: Åke Dahl, dahl.ake@gmail.com

Östra

Kristinehamns OK, Degerfors OK, OK Djerf

Kontaktpersoner: Roland Öhman, o.roland@telia.com, Tore Martinsson, tore.martinsson@gmail.com, Bo Hävert, bo.havert@gmail.com,

Centrala

OK Tyr, SK Örnen, Skattkärrs SOK, OK Älgen, Säffle OK, Deje SF, SISU Forshaga SK,

Kils OK, Deje SF

Kontaktpersoner: Björn Bråby, braby@telia.com, Peter Carlberg, peter.carlberg@outlook.com,

Jan-Olov Andersson, jan.olov.andersson@kau.se

Nya rutinerna har föredragits på VOF:s årsmöte 2016, som godkände förslaget.

Likaså har deltagarna på VOF:s kartträff 2016-04-13 godkänt arbetssättet.

Kartnormen

På SOFT:s kartträff 2016-01-16/17 beslutades om ändringar i kartnormen.

Förändringarna gäller mindre färgytor samt förändring avseende branters utseende.

Läs om detta på SOFT:s hemsida, Kartor: http://www.svenskorientering.se/Arrangera/Kartfragor/

Hans Lidén                          hans.a.liden@hotmail.se   0533-33101   0703-711 621

Kartansvarig

Värmlands OF

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter