SOFTs Idrottslyft har öppnat!
16.02.2017

SOFTs Idrottslyft har öppnat!

Orientering
Nu är Idrottslyftet 2017 öppnat och det är möjligt för alla orienteringsföreningar i landet att ansöka om stöd ut Idrottslyftet.

Viktigt!
En ny applikation för ansökan används från och med 2017. Den är lite annorlunda och kan kännas ovan. De flesta fält är obligatoriska att fylla i och det går inte att komma vidare och skicka in ansökan om man inte fyllt allt. Det gäller även fälten från budget och ekonomi. Där måste alla fält fyllas i även om den planerade satsningen inte har några intäkter. Fyll i siffran 0 i dessa fält.

Vi rekommenderar att du läser igenom all information som finns på sidan innan du börjar planera detaljerna i ansökan till Idrottslyftet. Vi rekommenderar också att du läser igenom förutsättningarna för de prioriterade områden föreningsmiljö, ledare och tränare samt träning och tävling innan du börjar planera alla detaljer i din ansökan.

Inför 2017 har Svenska Orienteringsförbundet arbetet med kartläggning och analys av verksamheten för barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år. Det har varit utgångspunkten för utformningen av Idrottslyftet 2017-19. Under rubriken Forskning och fakta kan du ta del av den kartläggning och analys som vi gjort. Vi tror att den forskning som finns tillgänglig och den fakta vi har tagit fram är en bra utgångspunkt för föreningens satsingar.

Arbetet med kartläggningen fortsätter under 2017 och sidan kommer att kompletteras med nya spaningar vartefter de blir klara.

Svensk orientering – världens bästa

Svensk orientering omfattar fyra olika grenar. Dessa är mountainbikeorientering, orienteringslöpning, precisionsorientering och skidorientering. Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha världens bästa landslag över tid. Landslagen är med och konkurrerar om medaljer vid internationella mästerskap. För att locka nya människor, för att behålla människor kvar i orienteringsidrotten och för att skapa förutsättningar för världens bästa landslag behövs arrangemang i olika former och i världsklass.

Idrottslyftets syfte och mål

Idrott hela livet i förening! Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk orientering och föreningens verksamhet utvecklas och samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening. Anvisningarna utgår från Idrotten vill som är idrottens idé och viljeinriktning. I Idrotten vill beskrivs bland annat idrottens värdegrund. Den består av fyra olika delar.

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

I Idrotten vill framgår att idrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.

En verksamhet som bedrivs utifrån "Idrotten vill" ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer ett, delaktighet och inflytande i samhället, samt folkhälsomål nummer nio, ökad fysisk aktivitet.

 Vår tolkning
Föreningar som söker och får stöd ur Idrottslyftet ska jobba med utveckling av verksamheten i föreningen så att fler barn och unga, 7-25 år, väljer orientering som idrott hela livet. Det ska finnas tydliga kopplingar till Idrotten vill och Anvisningarna för barn och ungdomsidrott. Vi kommer att bedöma alla ansökningar utifrån både Idrottslyftets syfte och vår tolkning.

Idrottslyftets målgrupp

Genom idrottslyftet ska vi utveckla verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Idrottslyftets åldermässiga målgrupp stämmer överens med de förändringar av LOK-stödet som gjorts från och med 2014.

 Här kan du läsa mer om LOK-stödet

Vi vill bli fler som orienterar

Alla orienteringsklubbar i landet har möjlighet att söka medel ur Idrottslyftet för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Orienteringsidrottens största utmaning är att få så många som möjligt av de barn och ungdomar som provar orientering att stanna kvar i verksamheten så länge som möjligt. Flera studier visar att barn och ungdomar väljer bort orientering redan från 10-12 årsåldern. Orienteringsföreningarna har som flest medlemmar i 9-10 årsåldern. Omkring 34 procent av 9-åringarna är kvar när de är 20 år. Med utgångspunkt från antalet deltagartillfällen inom ramen för det statliga LOK-stödet så är 24 procent av 7-12 åringarna fortfarande aktiva när det är 17-20 år. När vi tittar på antalet tävlingsstarter ser vi att antalet tävlingsstarter som görs i åldersgruppen 17-20 år är 19 procent av antalet tävlingsstarter i åldersgruppen 10-12 år. Oavsett vad vi utgår ifrån så är det många tonåringar som väljer att sluta med orientering. Det vill vi ändra på!

 

 

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter