Svensk Orientering logotyp
26.08.2021

Tävlingsjuryns uppgift (1)

Orientering
Inför kommande DM-helger, kan det vara på sin plats att informera om vad som gäller för en Tävlingsjury.

För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1 och 2 ska en jury utses med uppgift att behandla protester.

Juryn ska bestå av minst tre personer, från minst två icke-arrangerande föreningar.

  1. Vid anmälan om regelöverträdelse ska protest inlämnas till tävlingsledaren, som fattar beslut i ärendet.
  2. Den klagande har då att, antingen förklara sig nöjd med tävlingsledarens beslut, eller överklaga det. Vid överklagan träder juryn in och sammanträder.

Det är viktigt att juryn kan stå fri och obunden vid sin behandling av protesten, därför också viktigt att juryn hålls utanför tills en eventuell protest kommit in.

Om en jurymedlem förklarar sig partisk ska ersättare utses. 

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter