Svensk Orientering logotyp
26.10.2016

Utbildningar för barn- och ungdomsledare

Orientering
Vid årets Inspirationsdag och O-Gala den 26/11 erbjuds Värmlands barn- och ungdomsledare att delta i "Mötesplats barn och ungdom". Den 17-19/3 arrangeras SOFT's BTU och UTU i Karlstad!

SOFTs Barntränarutbildning (BTU) och Ungdomstränarutbildning (UTU) kommer att hållas i Karlstad på Kasernhöjden helgen den 17-19 mars 2017. Boka in detta i din kalender!
Anmälan till båda utbildningarna är redan öppnad, anmäl dig här!

Barntränarutbildningen omfattar de orienteringstekniska svårighetsgraderna grön till gul nivå och fysisk träning för barn. Som kurslitteratur används för närvarande Orientera för att ha kul – att träna upp till 13 år. Här kan du se boken och köpa den.

Ungdomstränarutbildningen omfattar de orienteringstekniska svårighetsgraderna orange till svart och fysisk träning för ungdomar. Som kurslitteratur används boken Orientera för att lära sig träna – att träna 13- 16 år. Här kan du se boken och köpa den.

Vi hoppas på stort deltagande från Värmlandsklubbarna nu när vi kan erbjuda dessa båda utbildningar på hemmaplan.

RELATERADE NYHETER

svenska fjällen
Gemensam resa till Rikslägret sommar 2024
Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Fler nyheter