Svensk Orientering logotyp
24.02.2017

Värmlands OF har haft årsmöte (2)

Orientering
I onsdags, 22/2, hade VOF årsmöte i Nyeds skola, Molkom.

18 klubbar av 27 möjliga var närvarande med ombud. Till ordförande för mötet valdes Yngve Johansson, Kristinehamn. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Två motioner hade inkommit till dagens möte. Skattkärrs SOK, med motion om vit sträcka i stafett DM klasser, HD12. Motionen fick bifall. Örjan kommenterade innan att VOF inte vill att denna anpassning endast ska få effekten att underlätta för yngre löpare som vill delta och inte pressa dem att delta. MTBO-kommittén hade skickat in motion om att ett medel-DM i MTBO ska arrangeras varje år med start 2017. Motionen fick bifall.

Årsmötet beslutade enhälligt, på valberedningens förslag, omval av Örjan Beckius till ordförande.

Styrelsen ser ut enligt följande 2017:
Örjan Beckius (ordförande)
Britt-Marie Lundqvist (vice ordförande)
Sune Andersson (kassör)
Sören Johansson (tävling)
Elisabeth Gustavsson (naturpasset)
Elin Lundkvist (utbildning)
Lars-Ola Westerlund (MTB-O)
Ungdomskommittén (Inget namn föreslaget ännu från Ungdomskommittén)
En vakant plats

RELATERADE NYHETER

Digital Marketing Agency
Digital Föräldraträff 11 april
Vågbacken3
Vårens Orienteringsinbjudningar (2)
Bodaborg
Anmäl dig till Bodaborg 20 april!
Fler nyheter