Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ambitiös plan för hållbar utveckling som syftar till att lösa en rad utmaningar till 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.
Globala Målen (2)
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som är uppdelade i 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Svensk orientering har valt ut fem av målen där vi ser att vi kan göra störst skillnad och där vi kan bidra till att nå målen till 2030. Utgångspunkten har varit vår väsentlighetsanalys och kompassriktning 2030.

Agenda 2030