Våra projekt

För att nå de högt uppsatta målen i vår strategi Kompassriktning 2030 vill vi säkerställa att de bidrag och medel som svensk orientering tilldelas och har möjlighet att söka speglar verksamhetsplanen, samt att vi kan arbeta för att långsiktigt utveckla och möjliggöra en hållbar ekonomi för föreningar, distrikt och förbund.
2021 Naturpasset Telegrafberget Niklas Wrane 4000X1800 2
På den här sidan kommer vi att beskriva de projekt som vi driver, den är i skrivande stund inte komplett.
Sidan är under uppbyggnad om du har några frågor, kontakta oss - du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.