Agenda 2030 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Svensk orientering, liksom mänskligheten i stort behöver bli mycket bättre på att använda naturens resurser så effektivt som möjligt. Att säkerställa att material och utrustning som köps in har en lång livslängd är ett sätt att göra det. Att dela, hyra och samäga material och utrustning är ett annat, som både bidrar till att göra vår idrott mer inkluderande och att minska klimatpåverkan.


Våra stora evenemang är där svensk orientering kan göra störst skillnad. Dels genom att de kräver mycket resurser vid genomförandena, dels för att de når ut till väldigt många. Där kan vi med hjälp av olika aktiviteter inspirera till beteendeförändringar.

Vi vill utforska möjligheterna för ökad cirkularitet och hur vi i större utsträckning kan säkerställa att material och utrustning som köps in har både lång livslängd och hög återvinningsgrad. Cirkularitet är så mycket mer än återvinning och vi ser en stor potential i att dela, hyra och samäga material och utrustning till våra arrangemang och tävlingar.

Det skulle också kunna bidra till att skapa en mer inkluderande sport där utrustning kan användas av flera personer till en lägre kostnad, samtidigt som klimatpåverkan blir mindre.

Väsentliga frågor som är kopplade till mål 12:  

  • Digitalisering 
  • Partnerskap 
  • Mångfald och inkludering

Aktörer som kan bidra på olika sätt: 

  • Förbund 
  • Distrikt 
  • Föreningar 
  • Svensk Orientering Events AB 
  • Elitverksamhet 
  • Orienterarna