Agenda 2030 Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

En förutsättning för att vara en attraktiv organisation för våra partners är att svensk orientering sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt genom god styrning. Det omfattar demokratiska processer, transparens, antikorruption och hållbar ekonomi på förbunds-, distrikts, förenings- och individnivå.

För att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet krävs partners som ser ett ekonomiskt och/eller strategiskt värde i att förknippas med Svensk orientering. Vi ser även att vårt arbete med hållbarhet kan öka vår attraktionskraft för viktiga partners.

Samarbeten med partners som kommit långt inom hållbarhet kan resultera i att både vi och våra partners stärker våra varumärken med avseende på hållbarhet. Utveckling av befintliga och nya samarbeten kan även vara ett stöd i vårt eget hållbarhetsarbete.

Genom att var en ledande aktör inom hållbara partnerskap kan vi inspirera och medvetandegöra vikten och relevansen av hållbarhet inom idrotten.

Väsentliga frågor som är kopplade till mål 17: 


  • Partnerskap 
  • Förutsättningar för elitsatsning 
  • Digitalisering 

 Aktörer som kan bidra på olika sätt: 


  • Förbund 
  • Distrikt 
  • Föreningar 
  • Svensk Orientering Events AB 
  • Elitverksamhet