Miljömässig hållbarhet

Vi människor har länge tagit vår jord för given och förväntat oss att den ska fortsätta ge oss allt vi behöver. Nu börjar den protestera på många olika sätt, bland annat med stormar, torka, översvämningar och skogsbränder i en allt snabbare takt.Miljömässig hållbarhet handlar om att säkerställa att planeten kan fortsätta vara en plats där vi kan leva ett gott liv. I kapitlet om de planetära gränserna kan du läsa mer om vad som krävs för att vi ska hålla oss inom den så kallade säkra zonen.
 

Ibland sätter man likhetstecken mellan hållbarhet och klimat, men klimatfrågan är bara en del av hållbarhet – om än en mycket viktig del. När ledarna för världens länder samlades i Paris 2015 skrev de under det så kallade Parisavtalet. I det står att vi måste begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. 

För svensk orientering betyder miljömässig hållbarhet att värna om miljö och hushålla med naturresurser så att nuvarande och kommande generationer kan tillgodose sina behov. Det innebär också att säkerställa att vi har tillgång till mark för vår verksamhet utan att störa eller förstöra. 

För oss som orienterar handlar det bland annat om att fundera på hur vi tar oss till och från träningar och tävlingar, men också på att vara rädd om skogen, naturen, djuren och allemansrätten.