Ekonomisk hållbarhet

Alltsedan den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet har vi skapat en global ekonomi i världen som bygger på ständig tillväxt. Det sätt vi konsumerar jordens resurser idag är inte hållbart och vi behöver gå över till en cirkulär ekonomi där jordens resurser används och återanvänds på ett effektivt sätt.

I en perfekt cirkulär ekonomi finns inget avfall, utan allt material används i ett ständigt kretslopp. Vi har en lång väg att gå för att skapa en cirkulär ekonomi, men vi kan alla tänka på vad vi köper, om det går att återanvända saker vi har istället för att slänga och köpa nytt, och hur vi hanterar vårt avfall. 

För svensk orientering innebär ekonomisk hållbarhet att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.  

För oss som orienterar kan det handla om att undvika engångsartiklar och fundera en extra gång på vad vi köper in till olika arrangemang till exempel. Vill alla verkligen ha en medalj? Det handlar också om att välja partners som har samma syn som vi på hållbar utveckling.