Digitalisering

Efter pandemin har vi lärt oss att använda digitala verktyg i större skala. Digitala verktyg öppnar nya möjligheter och möjliggör nya erbjudanden för oss. Det handlar inte bara om att resorna blir färre när vi kan ha möten på distans, utan även på att fler människor kan lockas till idrotten.


Digitalisering har potential att göra svensk orientering mer attraktiv för en bredare målgrupp och samtidigt mer kostnadseffektiv.

Genom att automatisera och visualisera med hjälp av smarta digitala lösningar finns möjlighet att underlätta, engagera och inspirera fler till orientering.

Den nya tekniken med GPS-övervakning i samband med TV-sändning innebär att orienteringen blir intressantare och kan bli mer åskådarvänlig, men det finns också stora fördelar när det gäller att effektivisera träningar och locka fler målgrupper till vår sport.

Orientering är en teknikintensiv idrott. Digital teknik är väsentlig i kartritning, banläggning, tidtagning, startlistor och resultatlistor. Svensk Orientering har eget system för tidtagning (OLA), tävlingskalender (Eventor) och liveresultat. GPS går att använda för gemene man och används flitigt (Livelox).
Liveresultat och online-kontroller används numera flitigt av föreningar som arrangerar orienteringstävlingar.
Teknikutvecklingen sedan 80-talet har gått snabbt, det har varit en resa från tiden med analoga startkort till digital stämpling. Läs om Startkortets berättelse, skriven av Arne Yngström.

Mullsjö SOK har testat att lägga orienteringsbanor digitalt. Istället för att ha fysiska kontroller i skogen finns de i en app i telefonen. Det underlättar förstås för tränarna som inte behöver sätta ut och plocka in fysiska kontroller. Det ger också möjlighet att locka potentiella orienterare att ge sig ut i skogen och leta digitala kontroller.

Digital precisionsorientering är något som testats de senaste åren. Läs mer och prova på.