Klimatpåverkan från transporter

Orientering innebär resor och transporter av material och utrustning till arrangemang, oavsett vilken nivå orienteraren befinner sig på. Vi har identifierat tre områden där vi har en klimatpåverkan och där vi kan bli bättre:

Resor till och från träningar 

Resorna till träning är ofta korta, men om alla kommer i egna bilar blir klimatpåverkan ändå betydande. Här tror vi att det behövs mycket information och kunskap om vad man kan göra för att minska sina utsläpp. Ta cykeln istället för bilen till exempel. Verktyg för samåkning som föreningarna kan använda är ett förslag att utforska, hållbarhetsworkshops tillsammans med distrikten är ett annat. 

Resor till och från tävlingar

Många gånger krävs bil för att ta sig till tävlingar. Det här är en vana som definitivt kan och ska utmanas. Att lägga arenan på en plats med kollektivtrafik har tidigare inte varit huvudfokus, men arrangörerna har en stor möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan från transporter genom att ta med den aspekten i sin planering.  

 

För att skapa förändring krävs både information och uppmuntran till deltagare att välja ett miljövänligare transportmedel, men för att det ska fungera behöver också bussen gå när vi behöver den. Här kan dialog med exempelvis bussbolag och samverkan med andra idrotts- och friluftsorganisationer behövas för att säkerställa att det går att ta sig till start och från mål.  
Resor och transporter av material och utrustning i samband med stora arrangemang

Våra stora arrangemang innebär många resor och transporter av material och utrustning. Här kan vi påverka mycket och det första steget är att ta fram en metod för att mäta vårt klimatavtryck på detta område. Det kommer vi att göra under 2023.