Partnerskap

Våra partners är viktiga möjliggörare. För att säkra vår långsiktiga ekonomiska stabilitet krävs partners som ser ett strategiskt värde i att förknippas med svensk orientering.

Historiskt har samarbeten handlat mycket om att våra partners vill förknippas med orienteringens friskhet och naturkraft. Vi tror att vårt ökade fokus på hållbarhet kan göra samarbetet med våra partners ännu starkare.

Om vi väljer våra partners med omsorg kan vi hjälpa varandra att bli mer hållbara. Vi får också en starkare röst tillsammans och kan driva hållbarhetsfrågan inom idrottsrörelsen på ett mer effektivt sätt.