Förutsättningar för elitsatsning

Svensk orienterings målsättning är att ha världens bästa landslag i alla grenar. En viktig del av detta handlar om att aktiva att kunna göra den satsning som krävs för att nå internationell elitnivå, både avseende ekonomisk trygghet och hälsa.

Att vara elitsatsande orienterare betyder nästan alltid att kombinera sin idrott med att studera eller arbeta. Det innebär att det ofta är svårt att hinna avsätta tid till träning och återhämtning.  
 


Svensk orientering kan stötta de aktiva i sin satsning mot toppen inom flera områden. Dels behöver det finnas goda eftergymnasiala utbildningsmöjligheter för våra landslagsaktiva, dels behöver de ha ekonomiska resurser för att kunna satsa på sin sport; allt från den enskildes ekonomi till att hantera varumärke och eget företag. Hälsa och prestationsutveckling är ett annat område där svensk orientering kan vara ett stöd.