Agenda 2030 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Naturen är vår arena till stor del. Det betyder att vi behöver ha god förståelse för hur banor, aktiviteter och arrangemang kan planeras med hänsyn till naturmiljö och biologisk mångfald.Målet är att vårt idrottande och våra evenemang ska bedrivas utan negativ påverkan på naturmiljön.

Väsentliga frågor som är kopplade till mål 15: 
 

Naturmiljön och biologisk mångfald är en fråga som hamnat relativt högt i vår väsentlighetsmatris, men som inte bedömts vara ett fokusområde. Det beror på att vi redan har en bra struktur och god kunskap internt. Genom vår verksamhet kan vi dock bidra till mål 15 genom att öka kunskapen om naturen och allemansrätten till en bredare målgrupp. 

Vilka kan bidra? 


  • Banläggning 
  • Strategisk tävlingsplanering 
  • Föreningar 
  • Förbund 
  • Distrikt 
  • Svensk Orientering Events AB 
  • Orienterarna