Mångfald och inkludering

Allt fler människor lever ett stillasittande liv, och idrotten är viktig för att stärka folkhälsan. Ett av huvudmålen i Kompassriktning 2030 är att vi ska bli fler. Vi vill också att våra medlemmar ska spegla befolkningen i stort.

Det kräver att alla har samma möjligheter att delta i orienteringsverksamhet på samma villkor, oavsett vem man är.

En utmaning är att både segregation och polarisering ökar i samhället. Det gör att många aldrig hittar till vår idrott. En viktig del av svensk orienterings samhällsansvar är att öka den lokala närvaron i områden där föreningslivet behöver stärkas. Fokus inom denna fråga ligger på hur vi kan nå ut till de grupper som idag inte är en del av svensk orientering.

Hur jobbar våra föreningar med mångfald och inkludering?

Många föreningar jobbar utifrån värdegrunden “alla får vara med”. Men hur tar man orden till handling i praktiken? Det viktiga är att inkludering blir ett förhållningssätt, inte en separat del av en förening eller något enstaka projekt.

Att arbeta löpande med aktiviteter som inkluderar olika grupper av människor, är att arbeta med värdegrundsfrågor i praktiken. Visste du att föreningar kan söka
Projektstöd IF för “inkludering av underrepresenterade grupper”? Stödet går att söka fram till 31 oktober 2023.  

Linnea Börjars, Bredd- och motionsutvecklare på svensk orientering

“Det räcker inte att planera hemma på den egen kammaren och sen sätta upp ett anslag på anslagstavlan. Det kommer inte att generera särskilt många deltagare. Vår erfarenhet är att det ger stor effekt att tidigt ta kontakt med en organisation som bedriver verksamhet för målgruppen man vill nå, planera och genomföra aktiviteten tillsammans med dem. Aktiviteten blir bättre, man slipper en hel del fallgropar och lär sig mer på vägen.”

Inkluderande idrott för alla

Riksidrottsförbundet har i sin strategi för 2025 satt upp ett önskat läge: 2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. 

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheterna att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.  

Den målbilden står vi helt bakom! 

Lika många kvinnliga och manliga banläggare på O-Ringen

45 procent av Svenska Orienteringsförbundets medlemmar är kvinnor. Ändå är en stor majoritet av banläggarna vanligtvis män, trots att det finns många skickliga kvinnliga banläggare.

Därför var det extra glädjande att se att tävlingsledningen för O-Ringen i Uppsala 2022 lyckade samla de allra bästa banläggarna i regionen - lika många män som kvinnor. Läs mer om rekryteringsarbetet.