Agenda 2030 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Oavsett vilken ambitionsnivå man är på som aktiv så innebär orienteringen ofta både kortare och längre resor för att ta sig till träningar och tävlingar. Transporter av material och utrustning till arrangemang är också en del av vår klimatpåverkan som vi behöver se över, men det är framför allt genom att skapa möjligheter till hållbara persontransporter (inklusive utrustning) som vi kan göra skillnad.

Klimatförändringarna gör att det finns risk för att vi inte kommer att kunna utöva vår idrott som vi är vana. Vi behöver därför göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. 

Svensk orientering kan bidra till ändrade beteendemönster genom att medvetandegöra transporternas klimatpåverkan och möjliggöra mer effektiva och hållbara transportlösningar.
 

Väsentliga frågor som är kopplade till mål 13:  

  • Klimatpåverkan från transporter 
  • Digitalisering 

Aktörer som kan bidra på olika sätt: 

  • Förbund 
  • Distrikt 
  • Föreningar 
  • Svensk Orientering Events AB 
  • Elitverksamhet 
  • Strategisk tävlingsplanering 
  • Orienterarna