Agenda 2030 Mål 10: Minskad ojämlikhet

Två trender i samhället är en alltmer stillasittande befolkning och ökade samhällsklyftor. Inom båda dessa områden kan vi vara en positiv kraft.


Svensk orientering bedriver och utvecklar all verksamhet för att aktiva ska ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Vi har en målsättning om att bli flera orienterare och att varje individ ska aktivera sig mera. Utöver att sätta människans behov och välbefinnande i centrum så är en viktig del av svensk orienterings samhällsansvar att öka den lokala närvaron i områden där föreningslivet behöver stärkas.

Vi har som mål att medlemmarna i orienteringsidrotten ska spegla befolkningen i Sverige och att alla har samma möjligheter att delta i orienteringsverksamhet oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. En utmaning som identifierats är bland annat att ökad segregation och polarisering i samhället bidrar till att många inte hittar till vår idrott.

En annan målsättning vi har är att ha världens bästa landslag i alla grenar. En viktig del av detta handlar om att skapa förutsättningar, som till exempel ekonomisk trygghet och hälsa, för att aktiva ska kunna göra den satsning som krävs för att nå internationell elitnivå.

Väsentliga frågor som är kopplade till mål 10:  

  • Mångfald och inkludering 
  • Förutsättningar för elitsatsning 
  • Digitalisering  

Aktörer som kan bidra på olika sätt: 

  • Förbund 
  • Distrikt 
  • Föreningar 
  • Svensk Orientering Events AB 
  • Elitverksamhet 
  • Strategisk tävlingsplanering 
  • Orienterarna