Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar bland annat om hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och alla människors rätt att äta sig mätta. I ett hållbart samhälle har alla samma rättigheter och möjligheter, oberoende av kön, religion, funktionsvariation, ålder och var du är född och uppvuxen.För svensk orientering betyder social hållbarhet att utveckla en verksamhet som värdesätter människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum. 
 

För oss som orienterar handlar det bland annat om att tänka på hur vi behandlar andra människor, hur vi bjuder in till klubben, hur vi ger alla förutsättningar att trivas med orientering.

Svensk orientering har som målsättning att bli flera och mera. Med det menar vi att vi vill bli fler orienterare och att varje person ska orientera mer. För att lyckas med det behöver vi tänka nytt och arrangera mer orientering i alla olika former som fler träningar, tävlingar, motionsaktiviteter och utbildningar. Vi behöver helt enkelt underlätta för fler att hitta till vår sport.