Hållbarhet

Vi lever i en tid av klimatförändringar, hot mot den biologiska mångfalden och många andra parallella utmaningar, där flera av dem har en direkt påverkan på vår idrott. Vi inom svensk orientering har bestämt oss. Vi behöver göra allt vi kan för att minska våra negativa effekter och bidra positivt på alla sätt vi kan.
Bild Stjärnkampen 2023

Hållbarhet handlar om att behålla ekosystemen i balans, minska vår klimatpåverkan, och välkomna fler till svensk orientering. Med våra närmare 90 000 medlemmar och över 500 föreningar har vi stora möjligheter att göra skillnad. Många av våra föreningar jobbar redan idag med olika hållbarhetsinitiativ. Dessa vill vi dela för att inspirera fler. Vi är många och tillsammans kan vi göra skillnad. 

När FN publicerade sin rapport Vår gemensamma framtid 1987 lanserades även den första officiella definitionen av begreppet hållbar utveckling: Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Det var Gro Harlem Brundtland, tidigare statsminister i Norge, som då var ordförande för Världskommissionen för Miljö och Utveckling (WCED). Därför kallas rapporten ibland för Brundtlandsrapporten. 

Med den definitionen kopplade man för första gången ihop miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om att förse jordens befolkning med det de behöver utan att tära på planeten - ingen enkel ekvation! 

Vi står just nu inför en rad utmaningar när det gäller hållbar utveckling: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, resursbrist och social orättvisa är några exempel och vi behöver alla göra vad vi kan för att skapa en rättvis och inkluderande värld där alla människor kan leva ett gott liv.