Arrangör

Stockholms Orienteringsförbund samordnar och utvecklar orienteringsarrangemangen i Stockholm tillsammans med medlemsklubbarna. Just nu är StOF-kansliet ansvarig för att hantera tävlingsrelaterade frågor ihop med Kart respektive Markkommittén. På den här sidan finns aktuella dokument inom arrangörsområdet. I grunden är det Svenska Orienteringsförbundets regler och anvisningar som gäller. Men i Stockholm har vi viss anpassning till de förutsättningar som gäller i vår region.