Friluftsidrottsrapporten 2023

Ibland glömmer vi att idrottens arenor består av mer än till exempel idrottshallar, och utomhusplaner. Många idrotter nyttjar luft, vatten, mark, väg och klippor i sitt idrottsutövande. Vilka möjligheter har dessa idrotter att tävla och träna i en växande storstadsmiljö?
Friluftsidrottsrapporten 2023
Friluftsidrottsrapporten 2023

RF-SISU Stockholm har i samarbete med Stockholms OF som ett av sju specialdistriktsidrottsförbund sett ett behov av att utreda möjligheterna och utmaningarna för de så kallade friluftsidrotterna, de som nyttjar mark, luft och vatten i sitt idrottsutövande.

Rapporten presenteras som StoryMaps med bland annat interaktiva kartor och möjlighet att klicka sig fram från idrott till idrott efter det som intresserar en mest. I StoryMaps finns även Swecos samlade rekommendationer. Den som vill läsa som vanligt kan ladda hem rapporten i PDF-format.

Läs rapporten via StoryMap här.

Läs mer om rapporten på RF-SISU Stockholms hemsida.