Avlysningar

Här lägger vi upp avlysningar vart efter arrangörerna meddelar oss Avlysningar gäller till och med att arrangemanget i fråga är genomfört. Kontakta gärna StOF-kansliet och framför allt arrangören vid frågor.
"Orientering är självvald väg i okänd mark,
tankens skärpa vid kroppslig möda,
snabba beslut under spännande tävling"....

Ja, så lyder orienteringssportens devis sedan mitten av 1900-talet. Den självvalda vägen i den okända marken blir allt mer urvattnad i vårt distrikt eftersom vi mest hela tiden tränar och tävlar i samma terrängområden. I våra tävlingsregler är en av grundpelarna att vi inte får skaffa oss otillåtna fördelar gentemot våra medtävlade.
Det finns alltså reglerat att "tävlande som har sådan kännedom om ett tävlingsområde att han eller hon kan anses ha fördel av detta får inte delta i mästerskapstävling eller rankingmeriterande tävling inom området". Läs mer i kapitel 6 i tävlingsreglerna, tävlande på lika villkor.

StOF:s tävlingskommitté har med hänvisning till gällande tävlingsregler beslutat att alla tävlingsområden som används för de viktigaste tävlingarna under de kommande åren ska avlysas för träning och tävling. Det är varje arrangörs detaljerade avlysning som är kopplad mot regelverket, StOF:s ger endast en grov bild av vilket område som avses. Senast ett år innan aktuellt tävlingsdatum ska avlysningen börja gälla. För SM-tävlingar, 10MILA, 25mannahelgen kan avlysningen börja gälla ännu tidigare. Principen är, ju viktigare tävling, desto tidigare avlysning.

Avlysningarna gäller alla aktiva oavsett ålder. Däremot kan kan det finnas anledning att tillåta ungdomar till och med 16 år att tävla trots viss terrängkännedom. Ungdomar som bor i området eller kontinuerligt tränar i aktuellt tävlingsområde bör inte delta oavsett. Vuxna och juniorer hänvisas i normalfallet alltid till Öppna klasser. Vid osäkerhet bör StOF eller SOFT kontaktas för konsultation.

Från och med 1 januari 2024 hänvisas till sammanställningarna som man får via Eventor. 


Avlysningar 2023-