Elitutveckling

Utvecklingsmiljön för eliten i stockholmsregionen är precis som på övriga nivåer rotad i klubbmiljöerna. Det är en viktig utgångspunkt när arbete nu pågår i syfte att allokera resurser för ökade möjligheter för den enskilde löparen att satsa på en elitkarriär i Stockholm
Stockholms elitutvecklingsmiljö

Utvecklingsbehov i Stockholm

 • Ökad kompetens hos ledare och tränare på junior- och seniornivå
 • Bättre stöd för löpare på individnivå ifråga om
 • Träningsplanering och –analys
 • Stödfunktioner inom fälten prehab & rehab, nutrition och mental hälsa
 • Ökad samverkan inom distriktet/regionen kring individuellt stöd
Utkast till modell för elitutvecklingsmiljön

Individutveckling

 • Aktiv blir sedd och uppmuntrad av klubbtränare
 • Klubbtränare hjälper till med träningsupplägg och –analys så långt kompetensen räcker
 • Aktiv och klubbtränare tar stöd i ett expertteam eller person med specialkompetens vid behov
 • StOF koordinerar utbildning och kontakter inom systemet med stöd av SOFT

Samordning av resurser

 • Tränare i klubbar och vid OLGY ordnar och samordnar träningar fr.a. inom OL-teknik
 • En U23-kommitté tar fram en gemensam plan för sparringtillfällen och utvecklingssamlingar
 • StOF koordinerar arbetet i klubbar och U23-kommittén med stöd av SOFT

Modell för elitutvecklingsmiljön