Valberedningsrutin

Valberedningens ansvar är att föreslå styrelseledamöter till årsmötet aktuellt år. En särskild rutin och schema är utarbetad för detta.