Tävlingsprogram

Stockholms tävlingsprogram är stort och innehållsrikt. Under denna flik finns information kopplat till tävlingsplanering med mera.
Torsdag kväll den 21 mars kallas alla klubbarna i Stockholm till en planeringsträff för att fastställa tävlingsprogrammet 2025, samt diskutera fram en viljeinriktning för 2026-2028.  Anmälan sker via Eventor, klubbaktiviteter.

StOF redovisade ett första förslag till program 2025 vid StOF-konventet. Under vintern har det skett vissa justeringar i SOFT:s basprogram och dessutom har det framkommit synpunkter från några av klubbarna varför ett omtag krävs. Därför denna träff den 21 mars.