Introduktionsutbildning för orienteringstränare

DENNA INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR ORIENTERINGSTRÄNARE ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten generellt och orienteringssporten specifikt. Utbildningen ger dig inspiration och en introduktion till att vara ledare i orientering. Den ger dig, kort och gott, en bra start i ditt tränarskap.

Fakta om utbildningen
Den består av två delar varav den första är idrottsövergripande, helt webbaserad och tar cirka 2-3 timmar att genomföra och den andra är idrottsspecifik och ger baskunskaper för tränare i orientering. Den andra delen består dels av cirka 1,5 timma webbaserade studier med uppgifter och dels en heldag med praktiska moment. Den första delen är framtagen av SISU Idrottsutbildarna och den andra av Svenska Orienteringsförbundet. Den genomförs lokalt i Stockholm och övriga distrikt med utbildare utbildade av SOFT.

Introduktionsutbildning för orienteringstränare innehåller:

  • du och ditt sammanhang inom svensk idrott.
  • du och ditt ledarskap.
  • du och träningen.
  • jag & orienteringsföreningen.
  • jag & ledarskapet i orienteringsföreningen.
  • jag & orienteringsträningen.
Utbildningstillfällen

VI planerar två tillfällen under hösten 2024. Återkommer här inom kort med info.