Styrelse, kommittéer & funktionärer

STYRELSEN

M

Ordförande

Monica Hatlen

Anette Ö

Ledamot

Anette Önerud

Anders Stjerndal

Ledamot

Anders Stjerndal

Jocke Skärlen

Ledamot

Joakim Skärlén

Jonas

Ledamot

Jonas Holmgren

Asbjörn

Ledamot

Asbjörn Grövlen

Adress: Vretenvägen 4, 171 54 Solna
telefon: 08-6274050
e-post: orientering@sdfstockholm.se
Bankgiro: 5411-8575
Plusgiro: 729400-2
Organisationsnummer: 802006-1118
RF-nr: SDF15-28