Arrangörsutbildningar

Just nu pågår den traditionella banläggarkursen som StOF och Upplands OF genomför årligen. Två webbträffar är genomförda, återstår ytterligare en webbträff den 8 januari och slutligen weekendträffen på Biskops-Arnö 26-27 januari. 5 februari genomförs 2024 års banläggarträff. Samling från 17.30, start 18.00. Anmälan kan göras via Eventor, klubbaktiviteter.

Tävlingsledare

Tävlingsledarträff 2025 genomförs 27 januari.
Anmälan görs via Eventor, klubbaktiviteter.
Inbjudan kommer i höst

Presentation från mötet 2024

Banläggare

Banläggningsutbildning i StOF:s regi är till 2024-2025 utökad med en introduktionsutbildning
Till banläggarutbildningssidan

Banläggarträffen 2025 genomförs 3 februari. Anmälan görs via Eventor, klubbaktiviteter. Samling från 17.30, start 18.00.
Inbjudan kommer i höst.

Tävlingsledarträffen 2024