#2-2023

I Orientering Stockholm - StOF-nytt #2-2023.

Ordföranden har ordet!

Sommaren är här, och tävlingsprogrammet är fullt med trevliga tävlingar. Nästan svårt att välja – alla har vi vår egen smak och vårt eget tycke. Antingen man vill upptäcka nya platser, springa i intressant terräng eller bara passa på att hälsa på släkt och vänner. Historiska Ravinen 3-kvällars brukar vara ett sätt för många att mjukstarta semestern. Jag önskar också alla Stockholms löpare stort lycka till på Ungdoms-VM, Junior-VM och Senior-VM!

Men oavsett vilka tävlingar eller Hittaut du skall besöka i år så verkar det enligt väderprognosen bli en het sommar. Het var också nyheten i slutet av maj att O-Ringen 2027 kommer att Stockholm. Snart 50 år sedan senast! Snart 10 års förberedelser i form av analyser och förstudier, har visats att ett O-Ringen i Stockholm visst kan bli ett högklassigt arrangemang. Stockholms stad är mycket positiva, vilket är viktigt för orienteringen i stort för Stockholm. Nu är det upp till oss stockholmare att sakta börja utforma O-Ringen 2027 enligt de förutsättningar vi har i Stockholm. Vi vet ju redan att vi är duktiga på att arrangera tävlingar.

Även om orientering är en utpräglad tävlingsidrott så tycker jag att orienteringen har så mycket mer att ge. Uppväxt i en icke-orienterings familj så känner jag att andra som idag inte har en relation till vår idrott bör få det genom att ta del av allt det orienteringen har att ge. SOFT:s strategi som beskrivs i Kompassriktning 2030 lyfter bland annat fram att vi behöver bli fler. Om man bortser från siffrorna i sig, och mer tittar på att vi bör bli fler så har vi Stockholm stora möjligheter att nå ut till nya grupper som tidigare kommit i kontakt med orienteringssporten. Vi kan vara med att ge fler grupper i samhället en riktigt meningsfull fritidssysselsättning. Men alla nya initiativ kräver arbete i klubbarna och här behöver vi vara listiga och smarta. På vår Ordförandeträff i mitten av juni diskuterades utveckla och fördjupa samarbetet mellan klubbarna – O-Ringen 2027 ska här ses som ett delmål i det som vid ordförandeträffen beskrevs som en samverkansresa. Se annan artikel om detta, men min tro är att vi står inför ett antal utmaningar framöver och då är det lika bra att vara proaktiva.

Men i sommar tycker jag vi skall njuta av orientering när den är som bäst – sol, bad, Hittaut i Stockholms innerstad eller en ny stad, eller diskutera våra bommar med klubbkompisarna (att vi aldrig lär oss!).

Jag vill också passa på att önska Cecilia Westström, Sundbyberg IK, varmt välkommen som ny kanslichef på StOF kansliet efter sommaren. Ett varmt tack till Lars Gerhardsson som gjort ett jättejobb i rollen och som nu går vidare till nya uppgifter.

Från StOF:s styrelse och kansli önskar vi en riktigt fin orienteringssommar.

Monica Hatlen

O-Ringen 2027 i Stockholm – Nu är det officiellt!

Ibland måste man vara envis. Mycket envis. Det tog 9 år och 10 månader från det att tanken om ett O-Ringen i Stockholm väcktes i samband med O-Ringen 2013 i Boden till det att Stockholms Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd, Jan Valeskog, den 28 maj lanserade beslutet att Stockholms stad ska stå som värdstad för O-Ringen 2027.

För er som under de senaste åren följt StOF:s planering och förberedelser inför en ansökan om att få genomföra ett O-Ringen i Stockholm, kommer det inte som en nyhet att huvudstaden får arrangemanget – det mesta har talat för att O-Ringen förr eller senare skulle återvända till världens största orienteringsdistrikt. Likaså att det är Stockholms stad som lanserar nyheten om arrangemanget – utan ett starkt engagemang och ett lika starkt stöd från Stockholms stad går det inte att genomföra ett orienteringsarrangemang av O-Ringens storlek och omfattning.

Naturligtvis återstår en massa planering, arbete och förberedelser innan vi kan släppa iväg den första löparen i juli 2027. Mycket grundarbete har redan utförts, olika alternativa arenor och tävlingsområden har granskats, transport- och boendelösningar har övervägts och olika kringarrangemang har varit föremål för tankar och funderingar. Men det är samtidigt viktigt att här betona att allt arbete så här långt har syftat till att värdera olika dellösningar, inte till att redan nu bestämma att en etapp ska gå här eller där – det jobbet börjar på allvar nu i höst! Ett jobb som dessutom ska utföras i nära samarbete mellan det Interimistiska Föreningsrådet (vilket idag omfattar 14 föreningar), Stockholms Orienteringsförbund, O-Ringen och Stockholms stad. 

Under sommaren kommer undertecknad att återkomma med en mer preciserad plan för det fortsatta arbetet. Ett arbete där alla distriktets kommer att inbjudas till och som inte minst ska omfatta en översyn av stockholmsdistriktets tävlingsplanering för perioden 2024-2028 – vi ska som bekant även klara av att arrangera våra distriktstävlingar, ett antal DM, några 25manna, ett Tiomila och kanske några andra värdetävlingar…

Jag ska inte här gå in på alla detaljer, tankar och funderingar inför vårt O-Ringen 2027 men visst är det spännande att vi nu under några år får möjlighet till att möta och diskutera orientering med Stockholms stads politiker och tjänstemän. Vi får dessutom möjlighet att under samma tid marknadsföra Stockholm som Världens Största Orienteringsdistrikt! Likaså skapas möjligheter till att utveckla samarbetet inom Stockholmsdistriktet men även med våra granndistrikt - Gotlands, Upplands och Sörmlands OF – tre aktörer som vi kommer att bjuda in till olika former av samarbeten, exempelvis kring kommande års tävlingsprogram. Mer långsiktigt skapas även förutsättningar till att leva upp till SOFT:S visionsdokument Kompassriktning 2030 – vi behöver ju bli fler!

Men som sagt, det är nu som resan mot O-Ringen 2027 i Stockholm börjar på riktigt! Och ibland är det bra att vara envis. Väldigt envis! 

/Text och bild: Lasse Gerhardsson, sammankallande för det Interimistiska Föreningsrådet för O-Ringen 2027 i Stockholm.

Marina Högland, chef för idrottförvaltningen och Jan Valeskog, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
Marina Högland, chef för idrottförvaltningen och Jan Valeskog, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
Oringens Claes Forsberg och borgarrådet Jan Valeskog
Oringens Claes Forsberg och borgarrådet Jan Valeskog
Maze-projektets Göran Andersson instruerar Jan Valeskog vid labyrinten i Blå Hallen
Maze-projektets Göran Andersson instruerar Jan Valeskog vid labyrinten i Blå Hallen

Nu gör vi en gemensam resa - Hänger du och din klubb med?

Alla klubbar står inför sina egna utmaningar, och de flesta handlar om att lösa problem på kort sikt. Vem ska planera banorna inför kommande tävling? Vem kommer att ansvara för höstens ungdomskurs? Vem tar hand om träningen på tisdagar?

Vi ställs dagligen inför många sådana och liknande frågor som ger oss för lite tid att tänka på framtiden och hur vi kan ta itu med långsiktig planering och utveckling av våra klubbar och orienteringen som helhet i Stockholm och, i viss utsträckning, i Sverige. Vi tror att vi behöver ett gemensamt projekt som handlar om att göra en kollektiv resa för att se långsiktigt och på så sätt samarbeta mer mellan klubbarna och Stockholms Orienteringsförbund (StOF).

Vilken är vår framtid?

Orienteringsrörelsens styrdokument kallas ”Kompassriktning 2030” och är publicerad av Svenska orienteringsförbundet som en guide och vägvisning för våra distriktsförbund och alla föreningar. Oavsett vad man tycker om detta dokument ger det oss en riktning för vad vi bör uppnå om sju år. Det handlar bland annat om att öka antalet orienterare, och om vi i Stockholm ska göra vår del måste vi börja nu. Hur kan vi bli fler? Vilka skogar kan vi springa i? Hur kan vi få fler ledare? Hur ska vi hantera O-Ringen 2027 mitt i allt detta? Om vi fortsätter att ha en kortsiktig synhorisont på bästa fall 6-12 månader kommer det att bli svårt att möta våra utmaningar som ligger framför oss.

I klubben har vi en mängd utmaningar i närtid att ta hand om, till exempel:

 • Hur kan vi säkra rekryteringen?
 • Hur kan vi säkra ledarfrågan?
 • Vem ska ansvara för tävlingsarrangemangen?
 • Hur ska vi hantera klubbens elitverksamhet?
 • Hur kan vi säkra tillgången till mark?
 • Hur ska vi orka?
 • Dessa utmaningar slukar tyvärr nästan all vår tid och tankarna på framtiden uteblir…

En möjlig väg framåt…

Inom StOF:s styrelse har vi diskuterat hur vi ska tackla framtidens utmaningar. Vi vill göra det tillsammans med dig och därför vill vi genomföra en GEMENSAM resa där vi fokuserar på möjligheterna.

Vi har O-Ringen 2027 framför oss, vilket kan vara en hävstång eller ett verktyg för att skapa nya samarbetsmöjligheter, nå nya målgrupper, hitta nya partners, få bättre tillgång till mark och mycket mer. Om vi börjar nu och tittar fem år framåt, bortom O-Ringen, och ser var vi vill vara då, kan vi tillsammans med kloka insikter hitta en strategi som fungerar för oss här i Stockholm. Ett resultat av detta kan vara ökat samarbete mellan föreningarna, gemensamma projekt som kan finansieras från olika håll, och så vidare.

Vi vill...

Vi, StOF, vill nu bjuda in Stockholms orienteringsklubbar till en samverkansresa som börjar 2024 och sträcker sig åtminstone till 2028. Vi vill genomföra detta som ett projekt där vi gemensamt formar projektet, sätter upp mål och visioner samt bestämmer hur vi ska genomföra det. Styrelsen för StOF ser fram emot att besöka alla aktiva Stockholmsklubbar under hösten för att inleda diskussionen. Vi kan gärna komma under en vanlig träningskväll eller till ett styrelsemöte för att få reda på era behov och er syn på framtiden.

Om vi genomför denna samverkansresa skulle vi kunna uppnå följande och kanske till och med få uppleva att:

 • Vi har större tillgång till mark år 2028 jämfört med 2023.
 • Alla klubbar har vuxit med fler medlemmar.
 • Vi har enklare och bättre samarbete med myndigheter samt enklare tillståndsprocesser.
 • Vi har genomfört det bästa och mest hållbara O-Ringen någonsin, vilket också bidrar till utvecklingen av Stockholmsklubbarna.
 • Samarbetet gör det enklare att vara ideell ledare inom stockholmsorienteringen.

Har vi råd att inte börja samarbeta? Välkommen att bli en del av Stockholms orienterings samverkansresa som du också är med och formar.

/Göran Hellgren, Styrelsen Stockholms Orienteringsförbund och hyfsat hållbar H55 i OK Södertörn

DE SENASTE 100 ÅREN I FOKUS FÖR STADSHUSORIENTERINGEN

På 100 år har mycket skett som Stadshuset varit vittne till från första parkett. Nu kan du orientera dig runt Riddarfjärden och upptäcka berättelser ut Stockholms historia. Stockholms Stad har i samarbete med Stockholms Orienteringsförbund och Stadsmuseets Stockholmskällan skapat möjligheter till en unik tillbakablick genom en vandring runt Riddarfjärden.

Stadsarkivet och Stockholmskällan har valt ut platser där intressanta händelser har ägt rum, äger rum och kommer att äga rum. Allt du behöver är den nytryckta kartan i sprintnorm 1:5000 (A1) samt en mobiltelefon med internetuppkoppling så du kan skanna de QR-koder som finns vid de 23 historiska platserna. Det låter dig resa i tiden på denna plats och uppleva såväl förändring som kontinuitet i stadens rum. 

Kartan kommer att finnas på många platser inom Stockholms stad, bland annat i Stadshusets turistinformation, på StOF-kansliet men också vid många offentliga anläggningar. Kontrollerna finns uppsatta fram till och med den 23 september.

Välkomna att lära känna Stadshuset och Stockholms historia tillsammans med oss.

Stadshusorienteringen
Stadshusorienteringen

Stadshussprinten/Kompasshuset 28 maj – ett unikt jubileumsarrangemang!

Springa orientering i och omkring Stadshuset, går det? Ja, det gör det! Det går alldeles utmärkt!

Som den minnesgode stockholmsorienteraren väl känner till firar Stadshuset i år sitt 100-årsjubileum. Ett firande som under jubileumsåret omfattar en mängd olika aktiviteter men bara två med idrottslig prägel, segling och orientering. Stockholmsorienteringens bidrag till firandet är dels ett koncept som kan liknas vid ett Hittautprojekt (läs mer om Stadshusorienteringen på annan plats i detta nummer av StOF-nytt), dels i form av en jubileumsaktivitet, Stadshussprinten/Kompasshuset, söndagen den 28 maj. 

När planeringen och förberedelserna inför Stadshusorienteringen väcktes tanken om att nyttja Stadshuset dess omedelbara närhet och den karta som har tagits fram för Stadshusorienteringen – Arena Stadshuset – för ett breddarrangemang under en dag, våren 2023. En tanke som snabbt fastnade och gillades hos projektledningen för Stadshusjubileet. Vid ett möte med projektledningen undrade de om det inte var möjligt för StOF att genomföra en inomhusaktivitet inne i Stadshuset, i den (nästan) världsberömda Blå hallen! En fråga som bara har ett svar: ”- Jajamänsan!”

Breddarrangemanget – som snabbt döptes till Stadshussprinten/Kompasshuset – vände sig till tre målgrupper, dels unga och gamla utan tidigare erfarenhet av att navigera med hjälp av en karta och som har ett intresse av att få prova på nya idrotts- och motionsaktiviteter och detta i ett helt nytt sammanhang. Det visade sig snart att det aldrig tidigare har genomförts den här typen av breddarrangemang i eller när anslutning till Stadshuset. Dels vände sig Stadshussprinten/Kompasshuset till en mer erfaren och rutinerad målgrupp i form av tävlingssugna föreningsanslutna orienterare i alla åldrar, främst unga. Slutligen till en tredje, aningen mer svårdefinierad målgrupp var de turister och söndagsflanörer som mer eller mindre av en händelse passerar eller besöker Stadshuset och på plats vill pröva på en ny upplevelse.

När vi på StOF lade ut alla korten och möjligheterna på bordet visade det sig snabbt att vi behövde fler goda och kloka krafter för att klara av arrangemanget. När inbjudan till Stadshussprinten/Kompasshuset gick ut stod Stockholm Stad, Stockholms Orienteringsförbund, Stockholms Inomhusorienterare och Svenska Mångkampsförbundet som huvudarrangörer för arrangemanget. På funktionärssidan levererade IFK Enskede och Attunda OK värdefulla resurser.

Stadshussprinten/Kompasshuset 28 maj 2023:

 • Stadshussprinten, sprintorientering med mikrosprintskänsla i kvarteren runt Stadshuset och avslutning på Stadshusterrassen.
 • Prova-På Orientering och Miniknat
 • Maze Orienteering, labyrintorientering i Blå Hallen
 • Prova-På Orienteringsskytte

/Text och bild: Lasse GerhardssonOringenstart till salu

Jag överlåter start till femdagars Oringen i Åre 23-28/7 till ett bra pris. 
1700 för fem dagar i huvudklass. Maila gelvhage@gmail.com

Flera stockholmare i blågult denna sommarStockholms elitlöpare har haft en intensiv vår med många viktiga tävlingar. Sex Swedish League och SM-sprint är genomförda, även 10MILA och Jukola, alla med goda resultat för Stockholmsklubbarna. Nu när detta är avklarat kan man tro att det blir lite lugnare, men så är inte fallet.


Sverige har ambitionen att vara bäst i klassen på den internationella orienteringsscenen. Målsättningen är inte lätt, men i Stockholm finns det aktiva som är beredda att göra jobbet.

Svenska Orienteringsförbundet har valt ut både seniorer och juniorer till kommande VM och där har vårens resultat varit vägledande. Tyvärr är antalet platser begränsat, så vissa blir ordinarie och andra finns på väntelistan. 

Från Stockholm är 4 juniorer och en reserv är utvalda att få representera Sverige på Junior-VM i Rumänien 3-8 juli. Freja Hjerne, TMOK, Albin Warvelin och Marcus Stenebo, Attunda samt Hannes Mogensen, Ravinen är ordinarie, Amanda Granqvist, Ravinen är en fullgod ersättare om någon skulle falla ifrån. Läs mer om JVM här. 

Det är även VM för seniorlandslaget inom kort. Det är Schweiz som står som värd och de kommer troligen erbjuda tunga uppförsbackar och snabba nedförs dito. Gustav Bergman, Ravinen, Simon Imark, Tullinge är ordinarie, Simon Hector, Snättringe och Karolin Olsson, Järla är reserver. VM genomförs 12-16 juli när många av oss är lediga och ute på sommartävlingar. Finns alltså goda förutsättningar att ge sig tid att kolla in GPS-spår och snygga vyer från SVT:s VM-sändningar. Läs mer om VM här.

Sommarläger i Rosersberg 27-28 maj

Årets sommarläger arrangerades förtjänstfullt av Attunda OK och Bromma-Vällingby SOK i Rosersberg. Här kommer en rapport i text och bild signerat lägerledningen i form av Anna strand och Kristin Åberg

Förväntansfulla leenden, glada skratt, orienterare i klubbkläder, solen skiner – det är sommarläger!

Årets sommarläger med övernattning i tält, genomfördes i markerna vid Rosersbergs slott. Tillsammans var vi ca 350 ungdomar, ett 50-tal ledare och ett 50-tal funktionärer. Ungdomarna kom från hela Stockholmsområdet och även ett gäng från Gotland var med. Lägret vände sig till ungdomar från HD10 till HD16.

Sprintorientering runt Rosersbergs slott var första aktiviteten på lördagen. Det var snabba banor i fin parkmiljö med både grus, gräs och asfalt som underlag. Speaker på lägrets alla tre arrangemang var Ola Lagerström. Med god koll på Stockholms ungdomar lyfte han stämning och engagemang på tävlingarna!
Det var härligt väder

Ola Lagerström bidrog till stämningen
Ola Lagerström bidrog till stämningen

Äventyrsstafetten, på lördagens eftermiddag, lockade ett 40-tal lag. Lagen hade mellan fem och nio deltagare och även skuggande ledare fick chans att vara med. En

sträcka som många säkert kommer ihåg lite extra är sträckan där två ungdomar skulle knyta ihop sig och gemensamt springa banan. Vi hade även med den obligatoriska badsträckan och som sista sträcka uppskattat orienteringsskytte. Grattis till Sundbyberg grön som var snabbast och grattis till alla som hade kul på Äventyrsstafetten!Snättringe och Söders på gång!
Snättringe och Söders på gång!

Äventyr med Järfälla
Äventyr med Järfälla

Prova på Orienteringsskytte
Prova på Orienteringsskytte

Kvällsaktiviteten var lite lugnare och här hade Attundas ungdomar byggt ihop olika stationer längs elljusspåret där klubbarna samlade bokstäver till en mening. Klubbarna delade upp sig i mindre grupper för att gå runt mellan stationerna. På en av de roliga stationerna skulle gruppen leda en kompis med ögonbindel igenom en labyrintbana, bara med muntliga instruktioner. Mycket skratt och lite snubblingar!
Äventyr med Väsby
Äventyr med Väsby

Kvällshäng
Kvällshäng

Lägerplatsen
Sova i tält passar bra för trötta orienteringsungdomar och strax efter tiotiden sov de flesta… En fotbollsplan användes som tältplats och den var fullsatt.

Söndagens aktivitet var lägerstafett med totalt 74 lag i klasserna HD10 till HD16. Arenan, som låg alldeles intill tältplatsen och Rosenhallen, var full av hejarop på både klubbkompisar och nya vänner från andra klubbar. Banorna var utmanande och HD14 och 16 fick även några kontroller i Engelska parken vid slottet. Särskilt tack till vår unga banläggare Svante Sandvik från Attunda!
Starten går
Starten går

Växling i lägerstafetten

Arrangörsklubbarna Attunda OK och Bromma-Vällingby SOK tackar Kungahuset för att vi fick sprintorientera i Engelska parken, Statens Fastighetsverk för att vi fick springa stafett i skogen och låna Rosenhallen, och restaurangen Tre Rosor för goda måltider. Slutligen tack till alla funktionärer som tillsammans genomförde sommarlägret!

/Anna Strand, Attunda OK och Kristin Åberg Nilsson, Bromma-Vällingby SOKMin prao på StOF

Har du någonsin funderat på vad man gör på ett orienteringskansli? Vad har de som jobbar där för arbetsuppgifter? Det undrade jag också när jag skulle komma hit första gången. Beskrivningen jag fick var ”allehanda uppgifter som kan förekomma på ett idrottsförbund”. Under tiden jag varit här har jag lärt mig att det är ett utmärkt sätt att beskriva vad som görs här.

I ett kontorshus i Solna ligger Stockholms orienteringsförbunds kansli. Från utsidan ser det ut som vilken kontorsbyggnad som helst, men innanför gömmer sig himlen för orienterare. Kansliet är uppdelat i två rum. I det ena rummet finns allas arbetsplatser. Det är ett ganska stort rum pyntat med orienteringsprylar som höjer stämningen. I det andra rummet finner man kopiatorn och förvaring. I det rummet trycks kartor till tävlingar och träningar. Varje år trycks ungefär 60 000 kartor där. Vilket motsvarar ungefär 164 kartor om dagen.

När jag varit här har jag fått göra lite allt möjligt. Om jag skulle beskriva varje enskild sak, så skulle denna text bli allt för lång. Men man skulle kunna säga att jag har fått göra allt ifrån att arkivera till att hjälpa till med kartutskrifter och kartritning. Det mesta har varit väldigt roligt och lärorikt, men den roligaste arbetsuppgiften har nog ändå varit att dela A3-papper till A4-papper med en skärmaskin. Den svåraste arbetsuppgiften jag fått göra måste nog vara att rita karta. Jag tyckte det var svårt att avgöra exakt vart på kartan föremålen skulle placeras. Men trots det var det väldigt spännande och kul.

Under dessa veckor har jag skaffat mig en uppfattning om hur jag tycker arbetsplatsen verkar vara. Jag upplever det som ett väldigt fritt arbete. Dels att arbetstiderna inte är huggna i sten, men även att man inte är begränsad till att bara göra en sak. Sedan upplever jag också att arbetet kan vara intensivt och lite stressigt ibland, då mycket ska hinnas färdigt samtidigt. Men i helhet tycker jag att arbetsplatsen är väldigt intressant och ett roligt ställe att vara på.

Sammanfattningsvis har det varit två fantastiska veckor, då jag fått lära mig många nya saker och fått en djupare inblick och förståelse i sporten. Om du får chansen att praoa här, tycker jag att du borde ta den chansen. Du kommer inte att ångra dig.

Freja efter nattävling/Freja Saers

Blir det några tävlingar i Stockholm under 2024?

Frågan är berättigad, för trots uppmaningar till klubbarna att omgående och senast 16 april i Eventor lägga upp de arrangemang man tilldelats 2024, så är det ytterst få som lyckats. Ska man tolka detta som att det bara blir 10MILA, 25manna och något enstaka arrangemang till i distriktet? Nja, det är nog som vanligt, informationen går in i ena örat och ut genom det andra. Ytterligare tjatande och kanske till och med straffavgifter till de som segar kan möjligen vara det som behövs?

Svenska Orienteringsförbundet aviserade i mars att det kunde ske förändringar i datum för SM-tävlingarna i Södermanland. I maj kom besked att förändringarna fastställs och att det blir nya datum för SM och därmed även DM-tävlingarna. Detta påverkar i sin tur några andra arrangemang i augusti och september.

StOF gör nu en ny uppmaning till klubbarna att omgående lägga upp de arrangemang som man tilldelats. Gör detta i Eventor, lägg upp dem som Närtävlingar, meddela StOF-kansliet när detta är gjort så uppgraderar kansliet arrangemanget till rätt nivå. Se StOF:s program nedan (klicka på bilden för pdf).


PRAO på StOF

Jag går i sexan och var på PRAO i två dagar.

På onsdagen började jag med att hämta ett par backar med skärmar och vika dem på det sättet som de ska vikas så att det går fort vid utsättning, och att sortera in dem i finhet. Sen kollade jag batterier på några enheter som såg ut att ha dåligt batteri. På torsdagen var jag på SOFT och då började jag med att lägga upp resultaten för UP-priserna från DM-sprinten dagen innan. Efter det skulle jag fundera över vad som mer skulle kunna stå under ”träna och tävla”. Sen skulle jag leta upp roliga orienteringsvideor som man kan kolla på när man är på hemsidan. Och det sista jag gjorde var att skriva det här.

Jon Forsberg Rundström
Jon Forsberg Rundström

/Jon Forsberg Rundström

10MILA i Nynäshamn 2024 skapar möjligheter och utmaningar för de träningssugna 

Årets 10MILA i Skellefteå arrangerades på ett förträffligt sätt. Finfin orientering och banor som krävde uthållighet, tempoväxling och vägvalsbedömning. Stockholmsklubbarna hade vissa problem med en det ena en det andra och erfarenheten verkar vara att man behöver träna upp uthålligheten och tempot till 2024. Men även det orienteringstekniska behöver utvecklas och underhållas. Vi vet att 10MILA-arrangörerna i Stockholm håller på med planeringen av tävlingarna för fullt. När nu 10MILA kommer till Stockholm igen, dessutom med en hel del nyheter, så hoppas vi självklart på stort intresse från framförallt stockholmsklubbarna, men även från gäster från när och fjärran.

Som arrangör av stora värdetävlingar får man många förfrågningar om vart man kan träna och förbereda sig på bästa sätt. För att det inte ska bli hela havet stormar tar arrangörerna oftast fram speciella träningspaket. Inte sällan så har individer och klubbar egna idéer om hur man ska och kan träna bäst. Det är ingen ny materia, men eftersom det blir allt mer utmanande i vårt distrikt att komma åt mark för tävlingar och i förlängningen träningar, så behövs en planering på flera plan. I Stockholm har vi nämligen stor konkurrens om naturen från både oss själva, men även andra friluftssporter och organisationer. 

Vid årets Jukola i Borgå öster om Helsingfors visar det sig att det fanns liknande erfarenheter som hos oss i Stockholm. Arrangören erbjöd träningspaket och de valde också att klargöra hur man förväntade sig att klubbar skulle förhålla sig till nyttjandet av de kartor som erbjöds. 

Så här skriver arrangören av Jukola 2023 om detta med träningar:

Påminnelse till orienteringsklubbarna angående Porvoo Borgå Jukolas träningsområden och
användning av terrängen.

Träning på kartor som ägs av Borgå stad ska endast ske enligt Jukolas arrangörers anvisningar. Vid
träning används endast kartor som är försedda med arrangörernas banor och kontrollpunkter.
Arrangörerna av Jukola har kommit överens om användningen av områdena och vägarna i dessa
områden och därför bör klubbarna och orienterarna följa anvisningarna. Att ta med egna
kontrollpunkter och träna på inofficiella träningskartor och -områden ska avtalas med ordföranden i
kart- och banutskottet, Pasi Liitiäinen.

Det här kan tyckas vara en liten sak, men det är en viktig del av sportens fortsatta utveckling och
framgång. En enskild bil eller några orienterare kan tolkas som en rättighet enligt allemansrätten,
men när ägarna till mark och vägar i området känner till Jukola i Borgånejden, associeras all
orienteringsverksamhet till Jukola. Det finns avtal om användning av terrängen och områden där det
inte får orienteras, så det är viktigt att hålla sig till reglerna.
Låt oss agera klokt för sportens bästa, respektera arrangörernas anvisningar och träna endast där det
är tillåtet. Dessa anvisningar bör också följas vid träning på andra klubbars områden. Se till att ha
tillstånd från klubben som äger kartan så att vi även i framtiden kan arrangera
orienteringsaktiviteter.

När Jukolas och Venlos stafetter närmar sig följer arrangörerna användningen av träningskartor och
-områden, särskilt under helger.

Skogen är vår arena, så låt oss ta hand om den!

Ovanstående andemening har även lyfts i Svenska Orienteringsförbundets tidning, Orienteraren. Det var VM-arrangören i Strömstad/Tanum 2016 som fått problem med markåtkomst till ett av deras kartområden efter VM. 

Frågan om träningar blev annars extra aktuell i Stockholm i samband med Coronapandemin 2020-2021. Det var ett stort sug efter att kunna träna eftersom tävlingarna ställdes in. Från StOF:s sida tog man fram en speciell egenutbildning som vi förväntar oss att klubbar ska använda även framöver. Mer om den utbildningen finns på StOF:s hemsida, läs dem gärna under sommarledigheten: https://www.orientering.se/stockholm/stockholms-of/utbildning/markutbildning-for-traningsarrangorer/

Artikelförfattaren i sitt rätta element
Artikelförfattaren i sitt rätta element

Dusch eller hänvisning till badplats i samband med tävlingar i Stockholm?

Det har blivit allt med komplicerat att ordna med duschfunktion i samband med orienteringsarrangemang i Stockholm. Kommuner eller kommuner i samverkan inom ramen för miljöförbund, har i många fall satt upp regler som i praktiken kräver att orienteringsarrangörer måste bygga avloppsanläggningar för att möta miljökraven. Det räcker oftast inte med miljötvål och infiltrering i marken längre. 

Skarpnäck och Skogsluffarna blev varse vad detta innebär i ökade kostnader och ökad arbetsinsats i samband med USM-tävlingarna på Gålö. Fakturan från duschleverantören inklusive vatten hamnade på ca 45 000:- för två dagars tävlande. Ändå fick inte alla deltagarna på arrangemanget möjlighet att duscha, eftersom Södertörns miljöförbund hade begränsat hur mycket ”smutsvatten” som fick släppas ut i marken. Verkligheten har alltså kommit ikapp stockholmsklubbarna och vid tävlingsledarträffen i januari beslutades därför om en StOF-anpassad tolkning av SOFT:s regler, som för övrigt till delar tagit hänsyn till de förändrade förutsättningarna. 

Tolkningen framgår av StOF:s tävlingsledar-PM. Nedan ett utdrag ut detta PM: 

Dusch ingår i anmälningsavgiften och ska finnas på gångavstånd från arenan vid tävlingar på Nivå 1 (10MILA, 25manna) och Nivå 2 (Nationella, DM-tävlingar). Tävlingar på Nivå 2 kan efter samråd med StOF tillåtas ha en annan lösning, t ex dusch vid en idrottsanläggning, skola eller motsvarande som är lättillgänglig för deltagarna efter tävlingen. 

Tävling på Nivå 3 (distriktstävling) bör erbjuda duschmöjlighet på gångavstånd från arenan men är inget krav. Om dusch inte erbjuds över huvud taget ska anmälningsavgiften anpassas till detta.

Om dusch inte erbjuds på arenan ska arrangören, för den allmänna trevnadens skull, alltid tillhandahålla ett inhägnat och insynsskyddat område på arenan, gärna tält, där deltagarna kan byta om.

Arrangör får/ska inte hänvisa till bad i en sjö som ett alternativ till dusch. Detta av sanitära orsaker och med hänsyn till allmänheten. Att tävlande ändå kommer hitta fina badplatser är en annan sak, men arrangören kan i varje fall inte hållas ansvarig för trafikkaos eller om något oförutsett skulle inträffa.

Sammanfattningen blir alltså, duscha eller tvaga sig ska man alltid göra efter en träning eller tävling i orientering, men inte nödvändigtvis på arrangemangets arena.