Ungdomskommitten

Sara Andersson, Järfälla OK
Cia Fochsen, Waxholms OK
Åsa Flodmark, Tullinge SK
Gunilla Kallhauge, Snättringe SK
vakant, OK Ravinen
vakant, OK Södertörn
StOF-representant